Du er her

En aften med Heidi Bruus

Oplæg om håndværk og designfaget

Mål

  • At deltagerne kan få lavet et idéudkast til deres årsplan for håndværk og design ud fra fagformål og FVM samt øvrige tværgående og pædagogiske emner
  • At deltagerne kan indarbejde og aftale et pædagogisk tiltag i forhold til årsplan for håndværk og design (fx læringsmakker, sproglig udvikling, feedbackmetode, designprocesser mv)

 

Program

KL 17:30-18:    Ankomst og sandwich

KL 18:00           Velkomst til Heidi Bruus

KL 18:10           Information om praksisfagligheden og det nye om FVM

KL 18:25        Målet for oplægget: hvad skal deltager have af fagligt udbytte?

- Beskrivelse af håndværk og designfaget: hvordan ser faget ud i teori og praksis?
- Forløbsbeskrivelser i undervisningen: Teori og praksis på forløb (Meebook – eksempler)
- Pædagogiske emner: åben skole, designprocesser, tværfaglighed, sproglig udvikling (eksempler)

Idékatalog til mulige pædagogiske indsatsområder for faget: fx læringsmakker, feedback (fixed og growth mindset), formativ evaluering, designprocesser, klasseledelseselementer, moodboard mv. Videnspapir udleveres til gode metoder til designprocesser.

Kl.19:40-21:00 Planlægning af din egen årsplan med videndeling
                          Proces som indbefatter: 1) brainstorming af gode forløb på 4 og 5. klassetrin (evt 6. kl)
                          2) Videndeling 3) Oplægsholder giver direkte vejledning på deltageres årsplanlægning
                          Procespapir udleveres: Kalender, FVM oversigt, fagformålet og læseplanen.

 

Forberedelse forinden aftenens oplæg:

Medbring gerne computer til at søge inspiration på nettet og arbejde direkte i læreprogrammet for udarbejdelse af årsplan.
Det er en fordel, at lærerne kommer i fagteams fra skolerne, så de kan samarbejde om deres årsplan. Aftenens oplæg kan i tid indtænkes som værende en del af lærernes forberedelsestid til at lave årsplan for kommende skoleår 2018/19. Forinden dagen, er det også en fordel at have talt i årgangsteamet om årlige arrangementer, hvor faglæreren med fordel kan tilrettelægge et forløb eller en designproces for, fx en faguge. Der kan indhentes information om tilbagevendende emner som matematik-, dansk-, billedkunst – eller natur og teknologilærerne har planlagt at gennemføre til næste skoleår. Med dette forarbejde vil der blive tilrettelagt en gennemtænkt årsplan.

Pris: kr: 100,-

Afholdelses dato : 
Torsdag, 24 maj, 2018 - 17:30 til 21:00
Lukket: 
Nej
Tilmelding nødvendig: 
ja
Tilmeldingsfrist: 
Tirsdag, 22 maj, 2018 - 12:00
Tilmelding til: 
Birgit Pedersen
Tilmeldings kontakt email: 
birg4556@hkcloud.dk
Område: