Du er her

2015 Generalforsamling

Generalforsamling 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Sløjdlærerkreds Onsdag den 18. feb. 2015 på Slesvigske Vognsamling. Haderslev

1. Valg af dirigent Valgt Jørn Thomsen

2. Formandens beretning.

Jørn orienterede om at uc syd fra nu af koster 350 kr. pr deltager. Også for medlemmer af sløjdkredsen.
Dan spurgte ind til “Koldingplanen”, en landslæseplan og mulighed for individuelle løsninger.

Jørn fortalte at han sammen med en kollega har en kl. 3 timer/ lektioner på 4. årg. Her er det faglige kurser, der lægges vægt på. To lærere og en kl. på 5. årg. med 3 timer/lektioner, her udvides materialerne så og det gøres også i 6. årgang, hvor lærerbemandingen og timer stadig er 2 lærere og 3 lektioner.

I Tønder er det 3 lærere om to klasser på alle årgange(4,5,6 årg). Dette giver store hold med 44 elever af gangen. Der startes med kurser senere små projekter.

Jørn berettede fra arbejdet i hovedstyrelsen. Her arbejdes der på at de to foreninger- Sløjdlærerforeningen og Håndarbejdslærerforeningen slåes sammen til en fælles forening.

Vi må afvente hvad der sker. Beretningen blev godkendt.

Hans Jørgen fremlagde regnskabet. Det var der ingen bemærkninger til. Det blev godkendt.

Ingen.

Jørn Thomsen og Kristian Jørgensen var på valg- Modtog genvalg.

Heidi Grann blev valgt.
Dan List Jensen/ Knud Isaksen Bjarne Boddum

Der er 3 kurser på ucsydshjemmeside.

Formspændte æsker (Knud)

Regional kursus 2016

ideer til videre bearbejdelse- shakeræsker, intarsia, tinstøbning, håndværktøj basis, fedtsten

Knud roste bestyrelsen for deres arbejde.

Hjemmesiden fungerer dårligt- bliver ikke opdateret- Kristian lovede at se på sagen.

 1. Regnskab.

 2. Indkomne forslag.

 3. Valg: to medlemmer til bestyrelsen.

  af suppleant.
  af revisorer.
  af revisorsuppleant

 4. Kursusprogram 2015-16.

 5. Evt. Knud roste bestyrelsen for deres arbejde. Hjemmesiden fungerer dårligt. Opdateres sjældent eller ikke. Kristian lovede at se på sagen.