Du er her

2016 Beretning

Hejls den 12.12.2016

Formandens beretning ved generalforsamlingen i Håndværk og design Syd den 8. februar 2017

Ved sidste generalforsamling valgte vi en bestyrelse, der kun skulle arbejde til vores kommende generalforsamling, da de 2 gamle hovedforeninger Danmarks Håndarbejdslærerforening og Danmarks Sløjdlærerforening ikke endnu var slået formelt sammen. Vi havde sendt indkaldelse ud til alle medlemmer i både Sønderjylland- og Sydvest sløjdlærerkredse og Håndarbejdslærer- regionen i samme område og valgte så at bruge de gamle love fra Sønderjyllands Sløjdlærerkreds, indtil nye love kom på plads.

De 2 gamle foreninger blev i april slået sammen til Den Faglige forening for Håndværk og Design. Dermed er grundlaget skabt for at vi i år kan indkalde til stiftende generalforsamling i HDSyd (Håndværk og Design Syd) med forslag til nye love.  Området omfatter geografisk Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner samt Sydslesvig.

Generalforsamlingen det forløbne år blev afholdt på Bryggeriet Fuglsang i Haderslev. Bryggeriet har bl.a. nyindrettet kontor, kantine og showroom i en gammel bygning, der tidligere rummede fabrik og lager. Det var spændende at se. Vi fik en rundvisning på fabrikken og en gennemgang af processerne i ølproduktionen. Ølbrygningen er i øvrigt den mindste del af produktionen, idet den største del er maltproduktion, der afsættes over hele verden. Deltagerne ved generalforsamling fik smagsprøver på forskellige øltyper med hjem.

Regionalkursus 2016 blev afviklet i starten af marts og havde 19 kursusdeltagere. Det overordnede tema var: Holdere/beholdere. Der var kurser i snittebænke, smedning af smedetænger og - tvinger og beholdere i læder. Vi havde 2 forrygende dage med meget aktivitet til sent fredag aften.

Den 15. og 16. januar afviklede vi et kursus i formspændte æsker på Haderslev Realskole med Knud Isaksen som instruktør. Der var 9 deltagere ved kurset.

Værktøjsslibning og grønt sløjd blev afviklet på Sjølund-Hejls skole den 4. april. Sløjdbestyrelsen suppleret med Erik Lautrup stod for arrangementet. Der var stor aktivitet og mange havde taget egen slibemaskine med, så man bare kunne arbejde løs.

Vores kurser for skoleåret 2016/17 var ikke kommet i det trykte CFU katalog pga. en misforståelse/forglemmelse mellem formanden og CFU. Det opdager vi lige før sommerferien og det var nok grunden til, at der kun var tilmeldt 3 deltagere til det første kursus den 16. august.

Vi fik sendt et brev ud til alle skoler med CFU bilen og til Juleværkstedet den 25. oktober var der 10 deltagere foruden bestyrelsesmedlemmerne, der stod for instruktionen. Vi havde alle i bestyrelsen nogle aktiviteter klar, så kurset blev en stor succes.

Vi vil fortsat tilbyde kurser i samarbejde med CFU. Disse kurser vil ligge sidst på dagen mellem kl. 16-20. Desuden vil vi afholde større ”nørdekurser” i eget HDSyd regi eller som Regionalkursus.

 

Ved stiftende generalforsamling i Den Faglige Forening for Håndværk og Design i april måned blev de 2 gamle foreninger slået sammen. Vi er nu en ny forening, der kan støtte arbejdet med faget i skolerne fremover. Der vil stadig i lang tid være behov for at udbyde kurser til vore medlemmer på lokalforenings niveau, da mange af os ”gamle” ikke har lært at arbejde i både bløde og hårde materialer. Kurserne skal fremover både være i hårde og bløde materialer. I dette skoleår har vi flest kurser i de hårde materialer, men det vil blive mere ligeligt fordelt. Vi skal også lige kende vores økonomi, før vi kan planlægge kurserne for skoleåret 2017/18.

I løbet af året er der i de forskellige regioner afholdt stiftende generalforsamlinger, så der fremover er færre lokalkredse. Dette arbejde skal være afsluttet inden den kommende generalforsamling i hovedforeningen i april måned. Vi har arbejdet på sagen og her i december er vi klar til at sende indkaldelse til stiftende generalforsamling med forslag til nye love ud til medlemmerne i området.

Vi ser frem til, at se jer til stiftende generalforsamling i HDSyd den 8. februar 2017 klokken 18 på Trapholt Kunstmuseum. Der er mulighed for at gå rundt i museet fra kl. 17-18 inden generalforsamlingen. Der er gratis adgang.

Venlig hilsen

Jørn