Du er her

2016 Sammenlægningsmøde

 Hejls den 12.12.2016

Jørn Thomsen, Æblevænget 36, 6094 Hejls

tlf 23282587

e-mail: joernthomsen36@gmail.com

 

Referat af sammenlægningsmøde den 8.12. hos Kennet Larsen, Viksvej 7, 6760 Ribe

Deltagere:     For Sydvestjysk Sløjdlærerkreds: Thomas Risom og Kennet Larsen

                      For Sønderjyllands Sløjdlærerkreds: Hanni Eskildsen og Jørn Thomsen

De 2 gamle foreninger Danmarks Håndarbejdslærerforening og Danmarks Sløjdlærerforening blev den 29.4.2016 lagt sammen til Den Faglige Forening for Håndværk og Design. Efterfølgende er de gamle kredse og regioner blevet pålagt at gå sammen i større regioner inden udgangen af året. Sønderjyllands Sløjdlærerkreds har den 28.10. fremsendt et forslag til en sammenlægning af Sønderjyllands sløjdlærerkreds og Sydvestjysk Sløjdlærerkreds til en ny kreds HDSyd (Håndværk og Design kreds Syd). Sydvestjysk Sløjdlærerkreds har indkaldt til dette møde angående sammenlægning af de 2 kredse.

Formålet med sammenlægningen er at få en mere slagkraftig kreds og en bestyrelse, der kan udbyde kurser fordelt over hele regionen som dækker kommunerne Haderslev, Åbenrå, Tønder, Esbjerg, Varde, Vejen og danske skoler i Sydslesvig. En del af kurserne kan udbydes i samarbejde med CFU. Det økonomiske grundlag er sundt, da de 2 foreninger hver har ca 25.000 kr samt lidt forskelligt udstyr. Den ene kreds har et telt på 5 x 8 m og den anden kreds har en trailer med udstyr til grønt sløjd. Sløjdtraileren trænger til nye dæk og generelt eftersyn af bremser og støddæmpere. Værktøjet i traileren er i fin stand. Sydvestjysk sløjdlærerkreds sørger for at traileren vil blive sat i stand, så den kan komme ud at køre i det kommende år.

Det kan blive aktuelt at udbyde nogle kurser med grønt sløjd traileren som udgangspunkt. Trailerens udstyr kan blive udvidet med teltet og evt. nogle snittebænke, så den vil være mere anvendelig til en emneuge på en skole.

Det er planen at der skal være stiftende generalforsamling i den nye forening på Trapholt Kunstmuseum onsdag den 8.februar 2017 klokken 18. Der vil blive udsendt en indkaldelse til generalforsamlingen inden jul på HDs hjemmeside og på Folkeskolen.dk. Desuden vil der blive udsendt en indkaldelse til medlemmerne med kendt e-mail adresse.

Venlig hilsen

Jørn Thomsen