Du er her

2017 Generalforsamling

Onsdag  d. 8.2. 2017

Stiftende generalforsamling i HD Syd 2017 Trappegården. Trapholt Kunstmuseum. Kolding.

13 fremmødte deltagere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Jørn Thomsen blev valgt.

2. Valg af referent.

Kristian blev valgt.

3. Formandens beretning.

Jørn talte om kurser. Nogle gik godt og havde et fint deltagerantal- andre derimod havde et noget dårligere antal deltagere. Jørn understregede, at det er vigtigt at overholde deadlines for CFU`s kursuskatalog, så vores kurser kommer bredt ud til alle på skolerne. Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab.

Hans Jørgen fremlagde regnskabet. I det sidste regnskabsår er der et underskud på 3557,47 kr. Hans Jørgen gennemgik de enkelte poster i regnskabet. Han havde en prognose for 2017- at vi ville få ca. 10000-11000 kr i kontingenter, og at der i forbindelsen med Ribekredsen ville komme yderligere ca. 17000 kr fra hovedforeningen. Økonomien ser ikke så skidt ud, men den nye bestyrelse bør se på udgifter mm. Regnskabet blev godkendt.

5. Vedtægter i den nye kreds HD Syd.

En rettelse til vedtægterne § 5 dagsordnens punkt 3. “Bestyrelsens beretning aflagt af formanden”.

6. Valg til bestyrelsen. Se punkt 6 i dagsordnen. Følgende blev foreslået valgt til bestyrelsen Jørn Thomsen, Kristian Jørgensen, Pernille Rafn Pedersen. Alle blev valgt. Hanni Eskildsen er tilknyttet løst, og deltager i bestyrelsesmøderne. Det samme gør Irene Egeskov Andersen.

7. Suppleanter. Ingen valgt.

8. Revisorer. Lasse Lorenzen og Hans Jørgen Jessen blev valgt. Suppleant for revisorerne blev Knud Isaksen.

9. Indkomne forslag og kommende arbejde.

Der var ingen indkomne forslag. Vi vi i den kommende tid præsentere snittetraileren. Den skal omtales i HDbladet som reklame for vores kursusvirksomhed. Vi har 3 kurser på vej i foråret- Læderkursus den 27/2 i Haderslev. Flettekursus den 3/4 i Bramming. Knivbygge og snittekursus den 8/5 i Sjølund. Alle fra kl. 16.00 til 20.00.

10. Evt. Forslag til næste års kurser. 2 kurser hvor vi præsenterer snittetraileren. -Metalarbejde. -drejekursus. -Broderi i hårde materialer. -Vedligehold af værktøj. -Redesign af beklædning. -Mønstre på computeren.
Deltage i hovedforeningens kursus i Skjern. Deltage i kurser hos læringskonsulenterne( Odense og København)