Du er her

2017 Generalforsamling

Storkøbenhavn og Bornholm

 

Generalforsamling i Den faglige forening Håndværk og Design

Tid: Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 17.

Sted: Campus Carlsberg, hovedindgang, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V

 

Indhold: Vi mødes kl. 17.00 til en rundvisning v. Lars Nilsson med særligt fokus på faglokalerne til H&D faget.

Herefter serveres et let måltid inden vi går til generalforsamling.

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 valg af referent

3 Formandens beretning

4 fremlæggelse af regnskab

5 indkomne forslag

6 Valg til bestyrelsen

7 Valg af suppleanter

8 Valg af revisor og suppleant

9 evt.

 

Vi håber på at se mange medlemmer. Alle kan opstille til bestyrelsen.

Vel mødt

Vh. Metha Bertelsen

 

Tilmelding:  methabertelsen@gmail.com eller tlf.29929034