Du er her

Midt-Vestjylland

Kære medlem i det Midt-VestjyskeNu  er Den faglige forening Håndværk og Design i gang med, at etablere foreningen i dit område,

Den vil komme til at hedde: ”Den faglige forening Håndværk og Design - MidtVestjylland”.

Der afholdes stiftende generalforsamling tirsdag den 4. april 2017 på læreruddannelsen i Skive. Lokalforeningen tænkes at dække den geografisk trekant; Herning, Thisted og Viborg med Læreruddannelsen i Skive som rygrad, men med alle velegnede skoler og institutioner i hele trekanten som mulige omdrejningspunkter for lokalforeningens fremtidige aktiviteter.

Allerede nu kan du kan du tilmelde dig følgende gratis eller ultra billige H&D-kurser og H&D-caféer:

Disse er arrangeret af en arbejdende og åben opstartsgruppe til lokalforeningen, som består af:

Kristian Hornslund, Lektor i H&D cand. pæd. Læreruddannelsen i Skive.

Tlf: 87553218, krho@via.dk

Kirsten Brandt Olesen, H&D-lærer Ikast

Tlf: 40555180, kbo.ikast@mvbmail.dk

Maria Højegaard, midlertidig kasserer

Tlf:22896338, hojegaard78@gmail.com

Lena Storch Hundsdahl, Gabsvej 3, 7490 Aulum

Tlf: 22 16 61 62, l lena@storchebarn.dk

Wisti Pedersen, hovedforeningens lokalforeningsopstarter.

Tlf: 23677000 wp@foraeldreskolen.dk

kasserer og  sidstnævnte fortsætter kun indtil den stiftende generalforsamling den 4. april 2017.

Opstartsgruppen er åben for ALLE medlemmer der måtte have lyst til støtte op om den nye lokalforening.

Vi søger især repræsentanter til opstartsgruppen fra Viborg- og Thistedområderne, og H&D studerende fra læreruddannelsen. Så har du lyst til at give et nap med, eller kender du til ildsjæle fra områderne, der vil deltage i to møder af 1,5 time frem til april, så kontakt venligst Kristian på 87553218 eller Wisti 23677000. Kørsel refunderes.

Næste åbne møde er i februar 2017 på VIAUC-Skive kl. 18.00-19.30
Agenda:
§    Runden rundt under gratis bespisning.
§    Opstarts arrangementer -  plan for afvikling.
§    Planlægning af H&D-udelivskursus i forbindelse med generalforsamling 4. april 2017
§    Forslag til vedtægter.
§    Hvem gør hvad og næste møde
§    Evt.

Opstartsgruppen modtager gerne forslag til kandidater til de den fremtidige bestyrelse, og gerne også forslag til indhold, steder og tidspunkter for lokale H&D-kurser og caféer.