Du er her

Midtsjælland

 

 

 

Til alle medlemmer af Den faglige forening Håndværk og design

 

Kære medlem af Den faglige forening Håndværk og Design, Danmarks Sløjdlærerforening og Danmarks Håndarbejdslærerforening.  Den faglige forening Håndværk og Design stiftedes officielt den 29. april i denne måned. I vores lokale område følger vi op ved at de 3 gamle sløjdforeninger lægger kræfterne sammen med DH-repræsentanterne i en ny lokalforening der omfatter de gamle Storstrøms, Roskilde og Vestsjællands amter.

 

Onsdag d. 11. maj kl. 18.00 stiftede vi den nye lokalforening

>>>  Sjælland   <<<

på lærerværelset, Kalbyrisskolen, Solsikkevej 20, 4700 Næstved.

 

Velkomst v. Bent Illum

Redegørelse for hvordan vi er nået hertil.

1: Valg af Dirigent

Henning Birk andersen blev valgt

2: Formændenes beretninger. v/ Harry Cilleborg, Rene Bak Høg og Bent Illum

Beretninger aflagt af formændene for de 3 gamle sløjdlærerforeninger, og de blev godkendt af forsamlingen

 

3: Økonomi og regnskab v/ Henning Birk Andersen

Henning gennemgik regnskabet for lokalforeningen sydsjælland og Sjællsndsstævnet som belv godkendt

4: Stiftelse af den nye forening, visioner og aktiviteter.

Redegørelse ved Bent om samarbejdet i de 3 gamle lokalforeninger og om håndarbejdslærerforeningens tidliger regionsstruktur. Der var enighed om, at vi nu danner en fælles lokalforening der dækker region Sjælland. Geografisk en stor region som vi i første omgang forsøger at samle gennem satellitpersoner, helst 1 i hver kommune vores område.

5: Vedtægter.

Henning gennemgik det uddelte vedtægtsforslag som knytter an til hovedforeningens vedtægter

6: Valg af bestyrelse.

Syv medlemmer stilede op til bestyrelsen. Seks skulle vælges. De valgte er:

Annette Bruun Frederiksen