Du er her

Sønderjylland

Den faglige forening Håndværk og Design

Sønderjylland

 

Stiftende generalforsamling i HD Syd 2017

 

Der indkaldes til stiftende generalforsamling i Den faglige forening for Håndværk og Design, Region Syd (kommunerne i CFUsyd’s område: Haderslev, Åbenrå, Sønderborg, Tønder, Vejen, Esbjerg, Varde), onsdag den 8. februar 2017 kl. 18 på Trapholt Kunstmuseum, Æblehaven 23, 6000 Kolding. Generalforsamlingen skal foregå i et lokale på Trappergården, der ligger i haven bag Trapholt.

Der er gratis adgang på kunstmuseet alle onsdage fra kl. 17-20. Vi har således mulighed for at se de forskellige udstillinger inden generalforsamlingen.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. valg af referent
3. Formandens beretning for året der er gået. Sidste år blev der valgt en midlertidig bestyrelse for 1 år, da de 2 hovedforeninger Håndarbejde og Sløjd på det tidspunkt ikke var endeligt sammensluttet.
4. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse.

5. Forslag til vedtægter for den nye region HDsyd (sammenlægning af Sønderjylland og Sydvestjylland)

6. Valg til bestyrelsen (2 valgt for et år og 3 valgt for 2 år)
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Det kommende arbejde, indkomne forslag
10. Evt.

 

Foreningen er vært ved et traktement på stedet.

Af hensyn til ovenstående bedes om tilmelding til Jørn Thomsen, tlf.23282587 eller mail: joernthomsen36@gmail.com senest den 5. februar 2017.

 

Venlig hilsen

Jørn Thomsen