Du er her

Storstrøm

Se kursustilbud i menuen til venstre

Velkommen til den faglige forening HÅNDVÆRK OG DESIGN

SjællandGeneralforsamling 2017

Hermed indbydes til Generalforsamling og kollegialt samvær tirsdag d. 9. maj fra kl. 17. Efter generalforsamlingen  er der spisning.

Dagsorden jfr. Vedtægterne.

Punkter til dagsorden og forslag til valg til bestyrelsen fremsendes til Bent Illum, bent.illum@gmail.com .

Tilmelding herunder eller til Bent Illum, Tlf: 2213 4496 eller på mail

Sted: Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, Næstved  (Lærerværelset)

Endelig dagsorden finder du her på lokalforeningens hjemmeside når tiden nærmer sig.


 


Til alle medlemmer af Den faglige forening Håndværk og design

Sjælland

Den faglige forening Håndværk og Design stiftedes officielt den 29. april 2016. I vores lokale område følger vi op ved at de 3 gamle sløjdforeninger lægger kræfterne sammen med DH-repræsentanterne i en ny lokalforening der omfatter de gamle Storstrøms, Roskilde og Vestsjællands amter.

 

Onsdag d. 11. maj kl. 18.00 2016 stiftede vi den nye lokalforening

>>>  Sjælland   <<<

på lærerværelset, Kalbyrisskolen, Solsikkevej 20, 4700 Næstved.

 

Velkomst v. Bent Illum

Redegørelse for hvordan vi er nået hertil.

1: Valg af Dirigent

Henning Birk andersen blev valgt

2: Formændenes beretninger. v/ Harry Cilleborg, Rene Bak Høg og Bent Illum

Beretninger aflagt af formændene for de 3 gamle sløjdlærerforeninger, og de blev godkendt af forsamlingen

 

3: Økonomi og regnskab v/ Henning Birk Andersen

Henning gennemgik regnskabet for lokalforeningen sydsjælland og Sjællsndsstævnet som belv godkendt

4: Stiftelse af den nye forening, visioner og aktiviteter.

Redegørelse ved Bent om samarbejdet i de 3 gamle lokalforeninger og om håndarbejdslærerforeningens tidliger regionsstruktur. Der var enighed om, at vi nu danner en fælles lokalforening der dækker region Sjælland. Geografisk en stor region som vi i første omgang forsøger at samle gennem satellitpersoner, helst 1 i hver kommune vores område.

5: Vedtægter.

Henning gennemgik det uddelte vedtægtsforslag som knytter an til hovedforeningens vedtægter

6: Valg af bestyrelse.

Syv medlemmer stilede op til bestyrelsen. Seks skulle vælges. De valgte er:

Annette Bruun Frederiksen

Bent Illum

Flemming Mahler Hejlsvig

Henning Birk Andersen

Liza Pedersen

Stina Højgaard

7: Valg af Revisor og suppleant.

Valgt revisor: Mogens Niss

Valgt Suppleant: Rene Bak Høg

8: Eventuelt

Indsamling af forslag til satellitpersoner

Ønsker til fremtidige kurser

Forslag til ryste-sammen-arrangementer

Lokale fyraftensmøder

Opfordring til at lave studiekredse

 

Referent: Annette Bruun Frederiksen