Du er her

Vestsjælland

 

 Velkommen til  Den faglige forening håndværk og design, Sjælland


Til alle medlemmer af Den faglige forening Håndværk og design

 

Den faglige forening Håndværk og Design stiftedes officielt den 29. april i denne måned.

I vores lokale område følger vi op ved at de 3 gamle sløjdforeninger lægger kræfterne sammen med DH-repræsentanterne i en ny lokalforening der omfatter de gamle Storstrøms, Roskilde og Vestsjællands amter.

 

Onsdag d. 11. maj kl. 18.00 stiftede vi den nye lokalforening

>>>  Sjælland   <<<

på lærerværelset, Kalbyrisskolen, Solsikkevej 20, 4700 Næstved.

 


Generalforsamling torsdag d. 25. februar 2016 på Høng Skole, Rosenvænget 11, 4270 Høng  - i sløjd.

 

19.00: Generalforsamling

Dagsorden - referat

1: Valg af dirigent.               Max ledede forsamlingen

2: Formandens beretning.  Godkendt

3: Regnskab.                       Godkendt

4: Indkomne forslag            Nye vedtægtsændringer enstemningt godkendt

a: vedtægtsændringer

5: Valg: Ingen valg, såfremt vedtægtsændringer godkendes.

Bestyrelsesmedlemmer:          

Neel Forchhammer, Lars Bæk Thomsen, Lindy Wilhardt, Flemming Mahler Hejlsvig og Harry Cilleborg.                  

Bestyrelsessuppleanter:           Allan Hvid Olsen og Jørgen Mogensen.

Revisor:                                        Max Køhlert.

Revisorsuppleant:                      Jens Westphael.

6: Evt

Vores forslag til den nye bestyrelse: Flemming Mahler Hejlsvig

Super tak til alle!

mange hilsner

Harry C

 

Formandsberetning 2015

Året har også hos os båret præg af en overgang og en vis rådvildhed med bl.a. folkeskolereform, start på faget Håndværk og Design mange steder, samt hvordan skal vi videre foreningsmæssigt. Specielt det sidste har fyldt meget.

Sidste generalforsamling - ikke stort fremøde, så: vi konstituererede os efterfølgende som sidst med

formand: Harry Cilleborg og kasserer: Flemming Mahler Hejlsvig.

Repræsentantskabsmødet 14. marts, hvor Jørgen deltog. Godkendelse af en ny faglig forening for ”Håndværk & Design”.  Medlemskartotekerne lægges sammen og nye kredse oprettes. Der skal arbejdes på en ordentlig overgang til ny forening.  

Bestyrelsesmøder på vore skoler i Gislinge og Høng primært om foreningens fremtid og om at finde en egnet kredsstruktur.

Sjællandsstævnet godt besøgt.

Vore planlagte aktiviteter løb ud i sandet – for sent og ikke råd eller mangler tid. Pilekurset og drejekurset blev som varslet gennemført i privat regi.

Formandsmødet 18. september, hvor hele bestyrelser var inviteret med, jeg deltog.

Fokus på overgang til ny forening og vedtægter. Deltagelse af medlemmer fra håndarbejdslærerforeningen repræsenteret i HS.

Også tid til snak om dannelse af lokalforeninger.

Møde angående dannelse af lokalforeninger i Greve i juni, jeg deltog.  Mest fokus på nord/syd –løsning med uddannelsesinstitutioner begge steder.

Sidste søm slået i  - Næstved 11.  januar 2016. Lindy og jeg deltog.

Der blev løsningen en ‘stor lokalforening: Den faglige forening for Håndværk og design Region Sjælland.

 Vi sikrer de nødvendige ildsjæle. Stor forening, en god økonomi og et godt, stort kursusudbud.

Kurser spredes ud over regionen. Kan oprettes 2 steder.  

Udarbejdelse af forslag til vedtægter for den nye forening.

Stiftende generalforsamling afholdes på Kalbyrisskolen i Næstved onsdag den 11. maj kl. 18.

Status, hvis vedtægtsændringerne godkendes:

Vores bestyrelse forsætter til den stiftende generalforsamling 11. maj.

Forslag til kandidater til bestyrelsen i den nye forening!

Pfv  Harry Cilleborg

sidst ændret den 29.02.2016