Du er her

Den praktiske dannelse i projektopgaven

Den faglige forening H&D hilser ethvert forslag om at styrke den praktiske dimension i Folkeskolen velkommen. Vi kan kun rose SF for forslaget som er et gammelt ønske fra den faglige forenings side.  

Hvis SF virkelig ønsker, at folkeskolens afgangselever skal komme ud med en større praktisk kompetence, og denne nye form for projektopgave skal blive en succes, bør også tale for at konvertere det nuværende håndværk og design-valgfag til et to-årigt obligatorisk fag i udskolingen for alle elever. Det vil øge den praktisk dannelse generelt i samfundet, men også løse så og sige alle de praktisk udfordringer som projektopgave forslaget medfører for Folkeskolen og samarbejdspartnere.

Det nye H&D-fag er idag kun obligatorisk på mellemtrinnet, og udbydes , i mod hensigten, som valgfag i udskolingen kun på lille del af landets skoler, derfor vil elevernes baggrund for at lave et praktisk produkt til bedømmelse i projektopgaven, være på de praktiske erfaringer, som de fik i 4-6 klasse, og det er ikke fair, medmindre H&D-faget bliver obligatorisk i udskolingen. Med et sådant obligatorisk fag, vil der på alle skoler være uddannede faglærere, lokaler, fagbudget og praktisk erfaring med at projektsamarbejde med erhvervsskolerne, museer og andre samarbejdspartnere til støtte for den praktiske del af projektopgaven. SF´s forslag er fantastisk, men bliver kun en succes landet over med en konvertering af H&D-valgfaget til et to-årigt obligatorisk fag i Folkeskolen.