Du er her

En formand takker af ..

 

En Formand takker af

Af Wisti W. Pedersen                                                                                                                                              

Nu er den medlemsbesluttede fusion mellem DS og DH endelig i hus efter et par års intenst arbejde i ukendt ”paragrafland”. Målet var at nå fusionen i en ordentlig overgang for alle, hvilket i det store hele blev opfyldt, når de sidste finpudsninger af vedtægter bliver rettet ved første ordinære generalforsamling.

Nu er det tid til at se fremad og få sat Den faglige forening Håndværk og Design i sving. Derfor er det skønt, at den nye bestyrelse allerede er valgt og konstitueret, så den allerede nu er klar til at tage over, hvor de to gamle foreninger slap.

Vi kan kun være glade for, at vi har fået valgt en fantastisk erfaren og kompetent bestyrelse med mange års praktisk erfaring, både med håndværksfagene i grundskolerne og fagligt foreningsarbejde. Den har tillige repræsentanter fra næsten alle landsdele og H&D-undervisningsfaget i læreruddannelsen.

Foreningen og bestyrelsen er klar til at tage fat, men vi bør ikke fortsætte over en gammel læst. Der bør løbende tænkes nyt og på en ny måde i en ny forening. Det vil glæde mig overordentligt, hvis der i foreningens kommende organiseringsstruktur bliver givet mulighed for at danne små interessefællesskaber ”tænketanke/digitale-klubber”, på specifikke områder, hvor mange medlemmer kan bistå med ekspertviden og nytænkning til bestyrelsen og foreningens virke. Her tænker jeg specielt på fagets nye- og på erfarne ildsjæle, der med et stort engagement kan få muligheden for at yde et stykke vigtigt foreningsarbejde uden at forpligte sig på et formelt og tidkrævende bestyrelsesarbejde. På den måde vil mange flere hænder kunne løfte mange flere opgaver til stor glæde for medlemmerne, fagets udvikling og fagets vilkår. Et sådant engagement i en ”interesseklub” vil helt sikker give erfaring og glæde for foreningsarbejde og måske stimulere til mere, måske så meget, at vi inden for nogle år vil se en ny bestyrelse, hvor medlemmerne har flere arbejdsår foran end bag sig.

Som forventet begynder den nye forening med et langt lavere medlemsantal, end hvad de to faglige foreninger havde tilsammen for blot få år siden. Nogle gamle medlemmer har valgt det nye fag fra, og dermed også de faglige foreninger, og de store pensions-årgange gør nu et naturligt stort udslag i medlemsstatistikken, når nu læreruddannelsen i mange år ikke har uddannet tilstrækkeligt med håndværkslærere til erstatning. Denne medlemstilbagegang skal der gøres noget ved nu, i takt med at søgningen til H&D-undervisningsfaget igen er stigende, og efteruddannelsen til H&D også er for opadgående. Det er især i foreningens planlagte ni lokalforeninger, at agitationen for medlemskab skal gøres og føles som et længe ventet kærkomment tilbud i form af relevante H&D-kurser og H&D-temacaféer.

Det er vigtigt, at H&D-lærerne ikke står alene i udfordringerne med implementeringen af faget. Håndværksmæssige og didaktiske interessefællesskaber uden for foreningen er naturligvis gode og bør støttes, men de er ikke nok. Den faglige forening Håndværk og Design, som er en del af DLF, har både retten, lysten og midlerne til også politisk at støtte styrke og kæmpe for fagets rammer, medlemmernes vilkår i folkeskolen, samt ordentlige muligheder for efter- videreuddannelse.

Det er naturligvis med blandede følelser, at Danmarks Sløjdlærerforenings navn nu fusioneres bort. Som sagt er det jo fantastisk, at vi nu kan ”Sløjde” videre i et nyt fag og i en kraftfuld ny fagrelevant forening. ”Sløjd” og det at ”Sløjde” som begreb og arbejdsform, hvor man skaber og bliver skabt, vil fortsætte i det nye fag, men nu i den svenske form, hvor vi sløjder i alle materialer, bløde som hårde. Sidste år markerede DH flot deres afslutning/50 årsjubilæum og udgav et historisk skrift. En sådan markering lavede DS ikke, men i 2018 er det 120/40 år siden, DS blev stiftet - måske vil der blive en markering her. Jeg er sikker på, at den nye forening, blandt mere, gerne stiller både gamle og nyere materialer mv. til rådighed, hvis nogen vil opdatere DS spændende historie til en sådan festlig markering.

Jeg vil gerne benytte denne sidste lejlighed som formand for DS til at takke alle DS´ medlemmer, kredsbestyrelser og især hovedstyrelsens medlemmer for ivrig og munter deltagelse i foreningens kurser, stævner m.v. og det store frivillige arbejde med planlægning og gennemførelse af disse. En særlig tak skal lyde til til HS´ hovedstyrelses medlemmer igennem de seneste år, DS-repræsentantskabet, fagkonsulenter, tænketanks medlemmer, medlemmer af skrivegruppen for FFM og andre støtter, der siden DS´ hørring på Christiansborg i 2011 vedholdende har kæmpet for, at H&D-faget blev til det håndværksfag, som det er i dag!

Der skal naturligvis også lyde en stor tak for de sidste års gode samarbejde med DH og det store, men fornøjelige arbejde i OO-udvalget. En særlig tak til DH’s afgående formand, Hanni Eskildsen, for det gode og spændende samarbejde formændene imellem.

Nu er vi i mål, og nu skal vi opbygge fag og forening i et fantastisk fagligt fællesskab - Det glæder jeg mig til!

 

Wisti W. Pedersen - sidste formand for Danmarks Sløjdlærerforening.

Håndværk og Design - Succes i fælleskab!