Du er her

Kunstneriske partnerskaber i den åbne skole

Et af budskaberne var et ønske om et nemmere samarbejde med folkeskolen omkring kunst og kultur.

Der var enighed om manglen på information om de muligheder, der er inden for Åben Skole.

Vi havde gode rundbordssamtaler om, hvordan man kommer ud over rampen

 

>>> Læs mere >>>>