Du er her

Logokonkurrencen

Logokonkurrencen.

Og vinderen blev …….

Hold da op for en udfordrende opgave vi havde givet os selv i bestyrelsen, det gav god debat, og efter lang tids votering fandt vi endelig en vinder.

Ved udløbsdatoen var der indkommet 41 meget flotte og forskellige forslag til logo. Der var forslag fra både elever, amatører og professionelle. Det var glædeligt at se, hvorledes nogle lærere havde taget udfordringen op og givet opgaven til deres elever. Elevforslagene bærer tydeligt præg af deres opfattelse af faget.

Vi havde en fin debat om, hvorvidt symboler fra faget fx nål, sav, hammer eller materialeassociationer skulle indgå i logoet, men også om hvorledes man signaler design. Det er vigtigt, at et logo sælger foreningen og dens navn, fremfor at sælge værktøj og materialer. Skulle det alene være bogstaver, der var det bærende, eller skulle hele foreningens navn fremgå.

I vurderingskriterierne stod bl.a. at logoet skulle være enkelt, fremtræde klart og tydeligt både digitalt, i trykt form og som brevhoved.

Vinderen blev Julie Rasmussen fra Løgumkloster

Begrundelsen for valget: Hele navnet på foreningen står i logoet og med størst vægt på Håndværk & Design. Logoet kan stå for sig selv, eller sammen med navnetrækket og stadig have en tydelig signalværdi. Der er en fin balance i sammenstillingen, og selv på afstand træder H&D i logoet tydeligt frem. Legen med & tegnet signalerer designdelen af H&D.

Hanni Eskildsen