Du er her

SLØJD nr. 3

Godt Nytår til Alle SLØJD-læsere

Så er SLØJD3 - 2014 endelig i medlemmernes postkasser og SLØJD4 - 2014 kommer først i det nye år. Skolereformen har som bekendt ændret mangt og meget, men det er kommet bag på foreningen, hvor meget den indskrænkede fleksibilitet i medlemmernes hverdag, også har indflydelse på foreningens almindelige virke. I SLØJD3 med temaet ”Håndværk&design” kan du som sædvanligt  finde gode idéer, rapportager og artikler om sløjden og H&D, og om foreningens tanker om fremtiden. Som et nyt fortløbende tiltag i SLØJD, kan du nu som faglig sparring fra medlem til medlem, finde afprøvede håndværk&design forløb lige til at hive ud og gemme til inspiration for egen undervisning. Disse eksemplariske forløb, tilpasset faseopdelingen i fagets mål, er som en start udvalgt efter, at elevopgaven både kan løses ”blødt og hårdt” i de tre primærmaterialer. Alle tager de udgangspunkt i en stadieægte designopgave til elever, og viser i ord og billeder eksempler på tilrettelægning af forløbet og processerne i opgaveløsningen. Eksemplernes opbygning og struktur er formet sådan, at du senere vil kunne downloade dem fra foreningens hjemmeside, og på sigt også vil kunne finde dem på fagets EMU-side. Med dette oplæg til kollegial sparring, vil vi gerne opfordre dig og din kollega til i de kommende år, trods den nye hverdagssituation, også selv at bidrage med jeres afprøvede faseægte H&D-forløb, til inspiration for alle foreningens medlemmer og andre H&D-interesserede.

Sidst i bladet vil du som vanligt kunne finde en opremsning af foreningens mange lokalkredses kurser i ”håndværksmæssig ajourføring til H&D” og H&D-kurser, dog med bladets forsinkelse, bør du tjekke hjemmesiden for evt. ændring af kursusdatoer. Du kan med fordel søge de mange ”kom godt i gang med H&D-kurser” parvis med din H&D-makker, da de udover at fokusere på design med elever, oftest er tilrettelagt med praktiske øvelser i både det ”bløde” og ”hårde” håndværk. Gå også parvis til de lokale nye åbne H&D-caféer, hvor der i hyggeligt kollegialt samvær kan sparres og drøftes løsninger på hverdagens udfordringer med etableringen af faget.

SLØJD1 - 2015 og SLØJD2 - 2015 forventes at udkommen planmæssigt, men bliver de sidste numre af SLØJD-bladet som du kender det. Hvis alt går efter planen, vil du i sensommeren 2015 kunne læse det første nummer af et fælles håndværk&design-fagblad udgivet af Danmarks Håndarbejdslærerforening og Danmarks Sløjdlærerforening i fællesskab.

 

Alle SLØJD-læsere ønskes en god begyndelse på H&D-faget og et rigtigt godt Nytår!

 

God læsning

Karsten Bjerregaard, Redaktør af SLØJD

Wisti W. Pedersen, Formand for

Danmark Sløjdlærerforening

 

 Håndværk&design - Succes i fællesskab!