Du er her

Tavs viden eller ...


e17 - Nordisk forskningskonferens om estetiska ämnen / Nordic research conference on Aesthetic subjects


31 October – 2 November 2017, Umeå university
Welcome to visit our website: [ http://www.trippus.net/E17 ]http://www.trippus.net/E17


Tyst kunnande eller bara tystnad?
Det övergripande syftet med konferensen är att samla forskare och doktorander inom estetiska ämnen, både inom skola och högre utbildning.
Kritiska perspektiv från till exempel genusforskning och kulturella studier har inneburit nya teoretiska och metodologiska möjligheter med hög relevans för undervisning inom estetiska ämnen. Samtidigt verkar forskning inom dessa ämnens kunskapsområde lida av flera former av ”osynlighet” eller ”tystnad” inom akademin. Genom att uppmärksamma såväl likheter som skillnader, gemensamma som nya begrepp, kan forskning stärkas och synliggöras i stället för att framgångar riskerar att förbli tysta.
Syftet med konferensen är därför att skapa en arena för samverkan, underlätta en gemensam överblick samt skapa möjligheter att dryfta frågeställningar, uppmärksamma skillnader respektive likheter och därmed skapa nätverk för framtida forskning inom fältet. Genom ditt och andra forskares deltagande kan det ”tysta kunnandet” möjligen höras.


Tacit knowing or just plain silence?
The overall aim of this conference is to gather researchers and PhD-students in the field of aesthetic subjects in school and higher education.
Gender research, cultural studies, critical perspectives and the like, carry new theoretical and methodological possibilities with high relevance to aesthetic subjects in school settings. At the same time academic research on aesthetic subjects and educational issues seem to suffer from different forms of “invisibility” and “silence”.
By paying attention to differences and similarities within aesthetic subjects common as well as specific concepts may be highlighted. Being short of language and concepts often means being short of legitimacy. Scientific progress within the field of aesthetic subjects therefore runs the risk of silence or silencing.
The conference therefore aims to form an arena where academic and educational issues may be identified and formalized. By meeting in this particular conference form, the sound of the ”tacit” might resonate.
 

Keynote speakers:

Professor Liora Bresler

Professor Ingrid Carlgren

Professor Magne Espeland

Associate Professor Kajsa Borg

 

For more information about conference themes, registration and submission of abstracts, visit our website:

[ http://www.trippus.net/E17 ]http://www.trippus.net/E17

 

Vänlig hälsning / Best regards,

 

Stina Wikberg, Ph.D.

Researcher in Art Education

Department of Creative Studies

Umeå University

SE-90187 Umeå

SWEDEN

+46 90 786 58 66

[ mailto:Stina.Wikberg@estet.umu.se ]stina.wikberg@estet.umu.se