Du er her

2018 bestyrelsesmøder

 

 

 

Kort referat af maj måneds bestyrelsesmøde.

Mens vi nød maj måneds fantastiske sommervejr blev forårskonferencen i Skjern evalueret, og de første spadestik til kommende års konference taget. Alt i alt stor tilfredshed med arrangementet, selv om der stadig er plads til forbedringer, rigtig mange deltager ønsker mere tid til fordybelse, men konferencen kan næppe tilføjes en dag mere.  Den nye persondatalovs betydning for foreningens medlemmer blev gennemgået og information lægges på hjemmesiden. Positive ting som Irenes deltagelse i arbejdet med revidering af Undervisningsministeriets læseplaner og vejledningerne for fagene i folkeskolen, og regeringens forhandlinger om indførelse af håndværk og design som obligatorisk praktisk fag i udskolingen fyldte naturligvis en del.

Der blev lagt linjer for arbejdet med bestyrelsens indsatsområder for det kommende år og eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper til dette blev ligeledes debatteret.

Hanni Eskildsen

 Referat af bestyrelsesmødet den 20/1 2018

På første bestyrelsesmøde i 2018 kunne bestyrelsen med tilfredshed konstatere 

at der fortsat er stor politisk opmærksomhed på de praktisk musiske fag.

at tænketanken DEA havde på  Ungdomsuddannelsernes Topmøde fokus på unges uddannelsesvalg og ungdomskultur. Her deltog foreningen med et oplæg om de praktiske fag i grundskolen, og flere gange undervejs blev der peget på manglen på praktiske fag i udskolingen

at Fagbladet Folkeskolen og Mattias Tesfaye også har fokuseret på faget og det manglende maskinsikkerhedskursus  i læreruddannelsen og eftervidereuddannelsen.

Trods den stigende opmærksomhed oplever vi faldende medlemstal og udmeldelser, dels på grund af manglen på indmeldelser fra studerende, og dels fordi vores distributør ikke lever op til det lovede. Derfor besluttede vi at gå over til en anden udbringer.

 Resten af mødet gik med planlægning af det kommende Skjernkursus, og hvordan vi i den forbindelse får sat nye PR tiltag for foreningen i spil.

Den kommende generalforsamling samt opstilling af kandidater til bestyrelsen var også på dagsordenen. Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen.  Opstillede kandidater præsenteres på hjemmesiden.

Hanni Eskildsen