Du er her

Absalon

CFU Absalon

8. november 2017

Det nye CFU Absalon kursuskatalog er snart på gaden – men I får allerede nu de ny HD-kurser!

I CFU Absalon er vi ved at færdiggøre vores nye kursuskatolog, som kommer ud på skolerne i december i år. Den faglige forening Håndværk og design Sjælland får allerede nu CFU Absalons HD-kursustilbud, som I gerne må videreformidle på jeres hjemmeside og medlemsblad.

 

Håndværk og design - ”Learning by doing”

Håndværk og design er så småt ved at finde sine ben at stå på ude i skolens praksis. Den innovative tilgang til læring står centralt i faget med udgangspunkt i materiale- og teknikkendskabet fra sløjd og håndarbejde. Elevernes praktiske og sansemæssige erfaringer i håndværket er stadigvæk en vigtig en faktor.

 

Derfor udbyder CFU Absalon igen grundlæggende teknikkurser, som skal give læreren en fagdidaktisk viden og praktiske færdigheder til for eksempel at kunne betjene rundsav eller at kunne filte. Uanset om læreren er til den bløde eller hårde side af faget, kræver det relativt nye fag, at læreren forholder sig til begge materialetyper

og gør sig praktiske erfaringer med begge materialetyper. Sagt på en anden måde: ”Learning by doing”.

Den gode John Dewey har ikke levet forgæves!

 

En del HD-lærere udtrykker stadig, at det er en udfordring at få fat om det nye fag både fagdidaktisk og indretningsmæssigt af det nye faglokale. På kurset ”Håndværk og design – et fag med innovationsdidaktik” forsøger vi at give lærerne inspiration og en håndsrækning til, hvordan de i praksis kan mindske disse udfordringer.

 

It og de teknologiske tilgange rammer i disse år også faget håndværk og design. Hvordan bruger HD-læreren laserskæreren og 3D-printeren rent teknisk, og hvornår giver det mening at bruge disse nye muligheder i håndværk og design? På CFU Absalon har vi kurser, som kombinerer den nye teknologi sammen med fagsynet om håndens værk, og som ser de to retninger som en mulighed for at skabe en ny og moderne identitet om faget

håndværk og design.

Uanset hvad du har brug for af opkvalificering i håndværk og design, så har vi kursustilbud, som forhåbentlig

dækker dit behov.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på et HD-kursus hos CFU Absalon!

 

Maskinsikkerhedskursus

Kurset er for dig, der ikke har linjefags-/undervisningsfagsuddannelse

eller basisuddannelse i sløjd, materiel design eller håndværk og design,

men som har behov for at opskære pladematerialer samt opskære og

høvle træ.

Bliv klædt på til arbejdet med almindeligt forekommende arbejdsfunktioner

ved betjening af båndsav, rundsav, afretter og tykkelseshøvl.

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Vordingborg, Kuskevej 1B,

4760 Vordingborg.

Underviser: Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon.

 

V18-302

Dato: 29-10-2018

30-10-2018

31-10-2018

01-11-2018

02-11-2018

05-11-2018

06-11-2018

07-11-2018

08-11-2018

09-11-2018

Tid: 9.00-15.00

Varighed: 60 timer

Frist: 27-08-2018

Pris: 16260 kr. ekskl. Moms

 

Håndværk og design – et nyt fag med innovationspædagogik

med et særligt blik på trædrejning

og metalarbejde

Uddannede lærere, som har linjefag i sløjd, håndarbejde og materiel design

eller undervisningsfaget håndværk og design

Deltag på en praktisk kursusdag, hvor vi blandt andet kommer omkring:

• Hvad er innovationspædagogik?

• Gennemgang af grundtankerne for fag og de nye Fælles Mål for faget.

• Hvordan lærer man i et håndværksfag?

• Eksempel på undervisningsforløb i håndværk og design.

• Model for struktur i undervisningen, lokaleproblematikker, samarbejdsproblematikker,

økonomiske forhold m.v.

På kurset arbejder vi praktisk med innovationspædagogikken i to workshops

gennem et rotationsprincip: Trædrejning, som undervises af Bent

Illum, og metalarbejde, som undervises af Bo Ditlev Pedersen.

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Vordingborg, Kuskevej 1B,

4760 Vordingborg.

Underviser: Bent Illum, Ph.d.

Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon.

 

V18-301

Dato: 27-08-2018

28-08-2018

29-08-2018

30-08-2018

31-08-2018

Tid: 9.00-15.00

Varighed: 30 timer

Frist: 21-05-2018

Pris: 8150 kr. ekskl. Moms

 

Filtning i håndværk og design/1

Lærere og pædagoger, der vil bruge filtning i håndværk og design og i

SFO-sammenhæng. Begyndere vil få tilstrækkeligt kendskab til håndværket

til at kunne komme i gang, og de mere erfarne inden for filtning med

børn vil finde ny inspiration.

Filtning med uld, vand og sæbe er et håndværk, som på bedste vis understøtter

idéen i håndværk og design. Uld kan forvandles til et brugbart

produkt i én sammenhængende proces.

Filtning egner sig godt til børn, for processen er tydelig, legende og sanselig,

og den kræver og udvikler andre færdigheder end mange andre

håndværk. Filteprocessen kan let tilpasses forskellige aldersgrupper og

gruppestørrelser.

På kurset får du kendskab til materialer, proces og anvendelsesmuligheder.

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark

4, 4000 Roskilde

Underviser: Mette Østman, filtmager og socialpædagog

 

 

R18-135

Dato: 12-09-2018

Tid: 9.00-15.00

Varighed: 6 timer

Frist: 08-08-2018

Pris: 1650 kr. ekskl. Moms

 

Filtning i håndværk og design/2

Lærere og pædagoger, der vil bruge filtning i håndværk og design og i

SFO-sammenhæng. Kurset er for både begyndere og øvede. Begyndere

vil få tilstrækkeligt kendskab til håndværket til at kunne komme i gang.

Deltagere med mere erfaring inden for filtning med børn vil finde ny inspiration

og flere udfordringer.

Filtning med uld, vand og sæbe er et håndværk, som på bedste vis understøtter

ideen i håndværk og design. Uld kan forvandles til et brugbart

produkt i en sammenhængende proces.

Filtning egner sig godt til børn, for processen er tydelig, legende og sanselig,

og den kræver andre færdigheder end mange andre håndværk.

Filteprocessen kan let tilpasses forskellige aldersgrupper og gruppestørrelser.

På kurset får I kendskab til materialer, proces og anvendelsesmuligheder.

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark

4, 4000 Roskilde

Underviser: Mette Østman, filtmager og socialpædagog

 

R18-136

Dato: 13-03-2019

Tid: 9.00-15.00

Varighed: 6 timer

Frist: 06-02-2019

Pris: 1650 kr. ekskl. Moms

 

Spot på håndværk og design

- sæt strøm til din undervisning

Få nye vinkler på håndværk og design-faget med dioder, ledende tråd og

elektriske kredsløb. Gennem grundlæggende teori og praksisnære hands

on-aktiviteter lærer du, hvordan bærbar minielektronik, wearables og

e-tekstiler giver nye muligheder i undervisningen.

Kurset kræver ingen særlig viden inden for elektronik – alle kan være

med.

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark

4, 4000 Roskilde

Underviser: Mette Lynnerup

 

R18-145

Dato: 01-11-2018

Tid: 9.00-15.00

Varighed: 6 timer

Frist: 04-10-2018

Pris: 1290 kr. ekskl. Moms

 

Makerspace - 3D-print og lasercutter

Hvordan kan jeg bruge disse nye værktøjer i min undervisning?

Lærere med interesse for makerteknologi, håndværk og designlærere

samt pædagoger. Undervisere i understøttende undervisning.

Maker-tanken består i, at eleverne skal lære innovative arbejdsgange og

prøve nye teknologier i samspil med gamle kendte. Vi kommer til at arbejde

med idéudvikling, konstruktion og selve udførelsen.

Du vil blive præsenteret for de forskellige teknologiers fordele og ulemper

samt selv få mulighed for at arbejde med dem.

Kurset kræver ingen forudsætninger.

Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Vordingborg, Kuskevej 1B,

4760 Vordingborg.

Underviser: Bo Ditlev Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon.

Tom Stub Christiansen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon.

 

V19-011

Dato: 16-01-2019

14-03-2019

Tid: 9.00-15.00

Varighed: 12 timer

Frist: 19-12-2017

Pris: 2575 kr. ekskl. moms

 

Praktisk information om kurser

 

Tilmelding

Elektronisk tilmelding på phabsalon.dk/cfu/dinekurser

Tilmeldingsfrist er angivet ved hvert kursus. For at undgå aflysning på grund af for få

tilmeldte opfordrer vi til, at tilmeldingsfristen overholdes. Du kan altid tilmelde dig et oprettet kursus, hvis der stadig er ledige pladser. Al kommunikation foregår udelukkende elektronisk og det er derfor meget vigtigt at vi altid har din korrekte e-mailadresse.

 

Information om kursets afvikling

Efter tilmeldingsfristens udløb mailes information til

kursist om gennemførsel/aflysning af kurset. OBS! Vi

gør opmærksom på, at det er op til den enkelte kursist

at sørge for orientering til skoleleder.

 

Kursernes placering

Kursernes placering er oplyst ved den enkelte kursusbeskrivelse.

 

Betalingsregel

Efter tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende.

Vi sender faktura i forbindelse med kursets afvikling.

Kursusprisen refunderes ikke ved afbud/fravær efter

tilmeldingsfristens udløb.

Alle priser er ekskl. moms.

 

Bemærk: Arbejdspladsen disponerer over kursuspladsen.

Hvis den tilmeldte bliver forhindret i at deltage,

beder vi kursist/arbejdsplads give os besked.

Hvis en kollega overtager pladsen på kurset, beder vi

om information forud for kursusdagen.

 

Forplejning

Der serveres morgenbrød, kaffe/the samt frokost på

heldagskurserne.

Kurser fra kl. 12 er inkl. sandwich.

På eftermiddagskurser serveres kaffe/the med tilbehør

 

 

 

 

Kursusbevis

CFU Absalon udsteder kursusbeviser ved kurser på 18

timer og derover - forudsat at kursisten har deltaget i

min. 80% af kursustiden.

 

Studerende

Hvis der efter tilmeldingsfristens udløb er restpladser

på et kursus, kan studerende hos Professionshøjskolen

Absalon deltage for 25% af kursusprisen. På kurser

afviklet på eksternt kursussted (alle andre steder

end Professionshøjskolen Absalon-lokationer) betaler

studerende fuld pris.

For at opnå rabatten skal det ved tilmelding oplyses,

hvis man er studerende.

Alle priser er ekskl. moms.

 

I tilfælde af at kurset ikke kan gennemføres på grund

af instruktørens sygdom eller andet, er CFU Absalon

ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tab i form af

vikarudgifter, brugte lærertimer eller andre direkte

eller indirekte tab, som kursuskøberen måtte lide. CFU

Absalon vil i tilfælde af aflysning forsøge at tilbyde en

ny dato til afholdelse af det aflyste kursus.

 

Kursusadministrionen:

kursus@pha.dk

7248 1930

 

Information om undervisningsfaget håndværk og design finder du på følgende sider:

Med venlig hilsen

Bo Ditlev Pedersen
Pædagogisk konsulent i pædagogik, innovation og håndværk og design
PD, Cand.pæd.pæd.
T: +45 7248 1970
E: bdp@ucsj.dk