Du er her

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

Der skal i sløjdlokalet være en brugsanvisning for stoffer og materialer, som efter Miljøministeriet karakteriseres som værende farlige – det vil i princippet være for alle stoffer og materialer med en faremærkning.

Brugsanvisningen kaldes ofte for en arbejdspladsbrugsanvisning.Der findes to typer af brugsanvisninger: Leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) og Arbejdspladsbrugsanvisninger.

Ifølge At- vejledning C.0.11 fra november 2005 er det arbejdsgiveren, der skal sikre, at ansatte har adgang til leverandørbrugsanvisninger, og skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger. De udarbejdes på baggrund af oplysninger i leverandørbrugsanvisningerne og skal omhandle virksomhedens lokale forhold for anvendelse af stoffer eller materialer. Ofte pålægger skolelederen en eller flere lærere at udarbejde brugsanvisninger for de respektive fag (f. eks. sløjd og fysik/kemi).

Der stilles ikke krav til en bestemt udformning, men arbejdspladsbrugsanvisningen skal, hvis det er teknisk og fagligt muligt, indeholde 16 nærmere beskrevne punkter i At vejledningen.

Arbejdspladsbrugsanvisningen kan være et tillæg, som beskriver forholdene på virksomheden, hæftet sammen med en leverandørbrugsanvisning.

Leverandørbrugsanvisninger kan ofte "hentes" fra firmaernes hjemmesider.

Da arbejdspladsbrugsanvisninger skal omfatte lokale forhold, skal de udarbejdes særskilt for hver

enkelt skole. For at lette den enkelte sløjdlærer i arbejdet, har vi her samlet nogle forslag til udformning af "tillægsskemaer", som relativt let kan tilpasses til lokale forhold.

Hvis nogle har udarbejdet forslag til andre stoffer end vi har på hjemmesiden, opfordres de til at sende en mail, så listen kan bliver så fyldestgørende som muligt.