Du er her

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 arbejdende suppleanter som indbydes til at deltage i alle bestyrelsesmøder og til at engagere sig i opgaverne som bestyrelsen arbejder med.

Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

I august - september afholdes fællesmøde hvor alle bestyrelsesmedlemmer i lokale foreninger samt redaktionen indbydes.

Bestyrelsen afholder herudover 4-5 ordinære møder.

 

Bestyrelsen og konstituering