Du er her

Den nye karakterskala

www.folkeskolen.dk Tor. 27. jan. 2011 Nyhed

Lektorer: Materiel design bliver et kvindefag

Af: Heine Carlsen

Sløjd og håndarbejde er ikke godt nok integreret i linjefaget materiel design. Kvinderne er nysgerrige på sløjdmaskinerne, men mændene er ikke interesseret i symaskinerne. Lektor Bent Illum mener, at faget giver en yderligere feminisering af skolen.

Sofie Burkal Simonsen og Dennis Hornhave Jacobsen, som er blandt de første nyuddannede med linjefaget materiel design, oplevede ved studiestart at skulle forholde sig til, om de var håndarbejds- eller sløjdorienterede. Det var med til at fastholde dem i et tosporet linjefag. Dennis Hornhave Jacobsen oplevede, at arbejdsopgaverne ofte bestod af selvstændigt arbejde og problemløsning.

"Som studerende mødte vi op med to separate forforståelser, og det resulterede i, at vi valgte at løse opgaverne ved hjælp af vores egen fagpræference," fortæller Dennis Hornhave Jacobsen.

De fysiske rammer var, ifølge Sofie Burkal Simonsen, heller ikke optimale, så man valgte altid det sikre; håndarbejde for kvinderne og sløjd for mændene.

"Vi burde selvfølgelig have udfordret os selv ved at søge nye veje, men gjorde det ikke," indrømmer Sofie Burkal Simonsen.

Lektor Susanne Ostrowski underviser i materiel design på læreruddannelsen på UC Lillebælt. Hun oplever, at de kvindelige studerende flytter fokus i undervisningen. De bliver opmærksomme på maskinerne i sløjdlokalet.

"Kvinderne nedbryder fordomme, mens mændene holder fast i sløjd-tænkningen. De mandlige studerende møder ofte ikke frem til håndarbejdsdelen," fortæller Susanne Ostrowski.

Faget feminiserer folkeskolen

Lektor Bent Illum fra CVU Storkøbenhavn/Nordsjælland mener, at materiel design er endnu et skud på stammen til at gøre skolen endnu mere feministisk. Han mener, at skolen i forvejen er feministisk orienteret, og at faget går i retning af at blive et kvindefag - og ikke længere et frirum for drengene.

Også Peter Engelbrekt Knøss, lektor på VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus, mener, at det nye fag i højere grad tilgodeser pigerne.

"Pigerne vil gerne have et maskinkursus, mens drengene absolut ikke er interesseret i et symaskinekursus," fortæller Peter Engelbrekt Knøss.