Du er her

Faktura

Den faglige forening Håndværk og Design

 

Årlig betaling af kontingent og abonnement

Årlig kontingentopkrævning sker i samarbejde med firmaet ITERAS og Betalingsservice

 • Hvis du er tilmeldt betalingsservice sker det hele automatisk.
 • Hvis du har aftale med din bank om at modtage faktura elektronisk, så sender vi elektronisk
 • Hvis EAN nummer er oplyst faktureres elektronisk via nemhandel
 • Ellers fremsendes papirfaktura direkte fra betalingsservice

 

Har du spørgsmål om en faktura

Medlemsskab og abonnement, medlemsregistrering, betalinger osv.

SE nummer : 8691 6355 ; Håndværk&Design

Kasserer: Henning Birk Andersen

Telefon/SMS +45 2046 5830

e-mail : henning.andersen@skolekom.dk

 

Ved henvendelse om faktura

 • Oplys altid abonnentnr  som du finder øverst på faktura; eller oplys fakturanummer
 • Telefonisk henvendelse: Det er bedst sidst på dagen da det ikke er muligt at have åben telefon i skoletiden. 
 • Skriftlig henvendelse er det letteste. Meget gerne på e-mail eller SMS

E-faktura

 • Hvis EAN-nummer og inst. navn og adresse er oplyst fremsendes faktura elektronisk via Nemhandel

Betalingsservice

 • Vi opfordrer til at du tilmelder dig betalingsservice for opkrævning af kontingent.

 

Identifikation af indbetaler

>71<150000012888881+85639641<    (dette er et eksempel)

I denne kode gemmer sig dit kundenummer og fakturanummer og oplysninger om foreningen. Vær derfor omhyggelig når du taster ind !

Betalingsservice modtager betalingen, overfører pengene til vores bank og oplysningerne ITERAS som er vores samarbejdspartner ved kontingentopkrævning

Hvis du vælger at betale på anden måde skal du oplyse abonnentnr / fakturanummer  og kundenavn fra faktura.

 

Nemhandel

Til modtagere af EAN faktura eller EAN kreditnota.

 • Brug venligst BetalingsID anført på EAN faktura ved betaling.
 • Hvis en EAN faktura tages ud af nemhandel-systemet og betales på anden måde skal kundenummer anføres
 • Betal aldrig for flere kundenumre i samme overførsel. Det umuliggør korrekt betalingsregistrering
 • Er du i tvivl, så skriv til henning.andersen@skolekom.dk inden du foretager en betaling uden om Nemhandel-systemet.

Hvis en ordre ændres efter fremsendelse af faktura i Nemhandel:

 • En kreditnota knytter altid an til en bestemt faktura. En kreditnota kan ikke bruges, eller genbruges, til udligning af faktura til andre kunder (kundenumre).
 • Der fremsendes en kreditnota der knytter an til den udsendte faktura. Slet derfor aldrig den fremsendte faktura før kreditnota er modtaget.
 • Hvis det alligevel skulle ske at fakturamodtageren har slettet den modtagne faktura, så skal den tilhørende kreditnota også slettes. Den kan ikke bruges til at modregne i andre kunders skyldige beløb.

 

Betalingsfrist

 • Vi beder om at betaling sker inden 14 dage fra fakturadato.
 • Hvis betalingen forsinkes eller af anden årsag ikke gennemføres rettidigt beder vi om at få besked.

Gebyr for rykkere

Det er dyrt og besværligt at sende rykkere. Derfor lægger vi kr: 50,- på.