Du er her

Faktura

 

Danmarks Sløjdlærerforening og Danmarks Håndarbejdslærerforening er 29. april 2016 fusioneret i

Den faglige forening Håndværk og Design

 

Årlig betaling af kontingent og abonnement

Årlig kontingentopkrævning sker i samarbejde med firmaet ITERAS og Betalingsservice

 • Hvis du er tilmeldt betalingsservice sker det hele automatisk.
 • Hvis du har aftale med din bank om at modtage faktura elektronisk, så sender vi elektronisk
 • Hvis EAN nummer er oplyst faktureres elektronisk
 • Ellers fremsendes papirfaktura direkte fra betalingsservice

 

Har du spørgsmål om en faktura

Medlemsskab og abonnement, medlemsregistrering, betalinger osv.

Administreres af

SE nummer : 8691 6355 ; Håndværk&Design

Kasserer: Henning Birk Andersen

Telefon/SMS +45 2046 5830

e-mail : henning.andersen@skolekom.dk

Bank: Nordea, reg. 2510 konto. 2786 344 843

 

Ved henvendelse om faktura

 • Oplys altid abonnentnr  som du finder øverst på faktura; eller oplys fakturanummer
 • Telefonisk henvendelse: Det er bedst sidst på dagen da det ikke er muligt at have åben telefon i skoletiden.  Skriftlig henvendelse er det letteste. Meget gerne på e-mail eller SMS

E-faktura

 • Hvis EAN-nummer og inst. navn og adresse er oplyst fremsendes faktura elektronisk.

Betalingsservice

 • Vi opfordrer til at du tilmelder dig betalingsservice for opkrævning af kontingent.
 • Vi har desværre ikke mulighed for at fremsende faktura for kurser, bøger etc. via betalingsservice endnu.

 

Identifikation af indbetaler

>71<150000012888881+85639641<    (dette er et eksempel)

I denne kode gemmer sig dit kundenummer og fakturanummer og oplysninger om foreningen. Vær derfor omhyggelig når du taster ind !

Betalingsservice modtager betalingen, overfører pengene til vores bank og oplysningerne til kassererens komputer.

Hvis du vælger at betale på anden måde skal du oplyse abonnentnr  og kundenavn fra faktura.

 

Betalingsfrist

 • Vi beder om at betaling sker inden 14 dage fra fakturadato.
 • Hvis betalingen forsinkes eller af anden årsag ikke gennemføres rettidigt beder vi om at få besked.

Gebyr for rykkere

Det er dyrt og besværligt at sende rykkere. Derfor lægger vi kr: 50,- på.