Du er her

Faktura

Den faglige forening Håndværk og Design

 

Årlig betaling af kontingent og abonnement

Årlig kontingentopkrævning sker i samarbejde med firmaet ITERAS og Betalingsservice

 • Hvis du er tilmeldt betalingsservice sker det hele automatisk.
 • Hvis EAN nummer er oplyst faktureres elektronisk via nemhandel
 • Ellers fremsendes papirfaktura direkte fra betalingsservice

 

Har du spørgsmål om en faktura

Medlemsskab og abonnement, medlemsregistrering, betalinger osv.

SE nummer : 8691 6355 ; Håndværk&Design

Kasserer: Henning Birk Andersen

Telefon/SMS +45 2046 5830

e-mail : henning.andersen@skolekom.dk

 

Ved henvendelse om faktura

 • Oplys altid abonnentnr  som du finder øverst på faktura; eller oplys fakturanummer
 • Telefonisk henvendelse: Det er bedst sidst på dagen da det ikke er muligt at have åben telefon i skoletiden. 
 • Skriftlig henvendelse er det letteste. Meget gerne på e-mail eller SMS

E-faktura

 • Hvis EAN-nummer og inst. navn og adresse er oplyst fremsendes faktura elektronisk via Nemhandel

Betalingsservice

 • Vi opfordrer til at du tilmelder dig betalingsservice for opkrævning af kontingent.

 

Identifikation af indbetaler

>71<150000012888881+85639641<    (dette er et eksempel)

I denne kode gemmer sig dit kundenummer og fakturanummer og oplysninger om foreningen. Vær derfor omhyggelig når du taster ind !

Betalingsservice modtager betalingen, overfører pengene til vores bank og oplysningerne ITERAS som er vores samarbejdspartner ved kontingentopkrævning

Hvis du vælger at betale på anden måde skal du oplyse abonnentnr / fakturanummer  og kundenavn fra faktura.

 

Nemhandel

Til modtagere af EAN faktura eller EAN kreditnota.

 • Brug venligst BetalingsID anført på EAN faktura ved betaling.
 • Hvis en EAN faktura tages ud af nemhandel-systemet og betales på anden måde skal kundenummer anføres
 • Betal aldrig for flere kundenumre i samme overførsel. Det umuliggør korrekt betalingsregistrering
 • Er du i tvivl, så skriv til henning.andersen@skolekom.dk inden du foretager en betaling uden om Nemhandel-systemet.

Hvis en ordre ændres efter fremsendelse af faktura i Nemhandel:

 • En kreditnota knytter altid an til en bestemt faktura. En kreditnota kan ikke bruges, eller genbruges, til udligning af faktura til andre kunder (kundenumre).
 • Der fremsendes en kreditnota der knytter an til den udsendte faktura. Slet derfor aldrig den fremsendte faktura før kreditnota er modtaget.
 • Hvis det alligevel skulle ske at fakturamodtageren har slettet den modtagne faktura, så skal den tilhørende kreditnota også slettes. Den kan ikke bruges til at modregne i andre kunders skyldige beløb.

 

Betalingsfrist

 • Vi beder om at betaling sker inden 14 dage fra fakturadato.
 • Hvis betalingen forsinkes eller af anden årsag ikke gennemføres rettidigt beder vi om at få besked.
 • Hvis faktra ikke betales rettidigt fremsendes en påmindelse.

Gebyr for rykkere

Det er dyrt og besværligt at sende rykkere. 2. rykkerskrivelse pålægges gebyr på kr: 50,-