Du er her

Honorarer mv

Den faglige forening Håndværk og Design

Generalforsamling 2017


Vedtaget, at honorering og refusion af omkostninger fortsætter på samme niveau som i 2016 og 2017. Yderligere kan bestyrelsen beslutte, at ad-hoc opgaver kan honoreres. Udgangspunktet er, at bestyrelsesmedlemmer frikøbes fra afbejdsstedet, men den enkelte modtager kan vælge kontant udbetaling i stedet.


Beslutning om fastsættelse af honorarer mv. gældende for 2018

Hovedbestyrelsen

Ved honorering er udgangspunktet en overlærer på slutløn med højeste stedtillæg.

Formand:                 Frikøb / Honorar svarende til 100 timer /år (for tiden kr.: ca 30.000)

Næstformand:          Frikøb / Honorar svarende til 100 timer /år (for tiden kr.: ca 30.000)

Kasserer:                 Frikøb / Honorar svarende til 160 timer /år (for tiden kr.: ca 48.000)

 

Fagbladet Håndværk&Design

Annoncetegner:       Kr.: 2500,- pr. år  +  3% af faktura

Redaktør:                Kr.: 9900,- pr. produceret nummer med 36 sider + evt. ekstra sider forholdsvis.

Artikler i H&D:         Kr.: 350,- pr. side, tekst eller billeder

 

www.håndværk&design.dk

Webmaster:              Kr.: 10.000,- pr år

 

Dækning af udgifter til kørsel

Udgifter til offentlig transport, bro mv. refunderes efter bilag.

Kørsel i egen bil til statens laveste takst, for tiden kr.: 1,93 pr. km.

 

Dækning af kontorudgifter

Kontorartikler og forbrugsstoffer refunderes efter bilag.

 

Præcisering vedr. formand næstformand og kasserer

Det er ikke "titlerne" i sig selv der honoreres. Honoraret er afstemt efter faste arbejdsopgaver og ad-hoc opgaver der til enhver tid er fastlagt i forretningsordenen.

26/4-2017 Henning Birk Andersen