Du er her

kandidater til bestyrelse

Følgende kandidater stillede op til bestyrelsen ved generalforsamlingen i Skjern 22/4-2017

Hanni Eskildsen

Valgt Formand

Gennem de sidste år har jeg været formand i Ordentlig Overgangs udvalget, hvis arbejde resulterede i dannelse af Den faglige forening Håndværk & Design i april 2016. I foreningens første år har jeg været formand.

Arbejdet i foreningen er et vigtigt og spændende arbejde, præget af et godt samarbejde med fagligt kompetente kolleger og med mulighed for indflydelse på initiativer på det skolepolitiske område. Håndværk og design er et spændende fagområde, som jeg fortsat gerne vil være med til at synliggøre både i skolen og fagpolitisk. Faget er medvirkende til børnenes dannelse, og netop glæden ved at se ens idé blive virkeliggjort er vigtigt for børnene og for lærerne.

Henning Birk Andersen

Valgt Kasserer

Har været med i bestyrelsen i Danmarks Sløjdlærerforening i rigtig mange år, og med i overgangen til den nye forening Håndværk& Design. mit arbejde har været at holde styr på medlemsregister og regnskabet, ind imellem også hjemmesiden.


Vi har lavet en række nye tiltage for at forenkle og effektivisere foreningens medlemsregistrering og bogføring. Jeg stiller op til endnu en periode i "Foreningens maskinrum" for at følge de nye tiltag til dørs, og for at gøre mit til, at vi fremstår som en moderne og veldrevet forening for alle os der er interesseret i Håndværk og Design

Wisti W. Pedersen

Valgt næstformand

Du er som medlem af vores nye faglige forening H&D, det vigtigste omdrejningspunkt for foreningens faglige virke og en særdeles vigtig brik i det faglige fællesskab, som er med til at skabe succes for implementering af vores nye håndværksfag H&D og H&D-valfaget i grundskolen.

Det har jeg som næstformand arbejdet intenst for i hele processen med foreningens tilblivelse, og især i det seneste år. Her har jeg nydt, at udvikle faglige kurser, H&D-caféer og især dannelsen af den sidste lokalforening i MidtVestjylland. Derfor genopstiller jeg gerne, så der fortsat kan arbejdes for, at din lokalforening har de bedste rammer for, at virke inspirerende og nyttigt for dig og dine kollegaer.

Får jeg mandatet, vil mit fokus derudover sættes på det fagpolitiske, de fysiske rammer, didaktik og ikke mindst medlemspleje og agitation - for foreningen er kun dig og alle vi andre i et udviklende fællesskab!

Irene Egeskov Andersen

Valgt Kursuskoordinator

Jeg  genopstiller til bestyrelsen i Den faglige forening Håndværk&Design, fordi jeg synes det nye fag er meget vigtigt og spændende. Det er med til at give vore elever et bredere syn på egne kompetencer og muligheder. Det vil jeg gerne hjælpe på vej.

I foreningssammenhæng brænder jeg især for at være med til at arrangere kurser, konferencer m.m.

Jeg var i bestyrelsen for Danmarks Håndarbejdslærerforening og med i udvalget ”Ordentlig Overgang”, der førte til dannelsen af Den faglige forening Håndværk&Design.

Jeg har undervist i håndarbejde i mange år, har undervist i håndværk og design siden 2012, hvor min skole deltog i forsøgsarbejdet. Jeg har siddet i skrivegruppen til Fælles Forenklede Mål for håndværk og design og jeg er fagredaktør på emu.dk for håndværk og design.

Jeg kommer fra sydvestjylland.

Shamirra Aisinger

Valgt Suppleant


Bestyrelsesmedlem i lokalforeningen Hovedstaden, H&D lærer i Greve kommune, aktiv blogger om håndværk og design på Folkeskolen.dk

Rikke Ravn Weiergang

Valgt til bestyrelsen

Jeg er 44 år og bor i Silkeborg med min mand. Jeg er uddannet håndarbejdslærer og har i skoleåret 15/16 opkvalificeret mig til håndværk og designlærer. Jeg sad i bestyrelsen og redaktionsudvalget for Danmarks Håndarbejdslærerforening fra 2010-2016 og ’blev overført’ til bladet Håndværk og Designs redaktionsudvalg ved stiftelsen af Den faglige Forening Håndværk og Design.

Jeg underviser i H&D med passion og er vild med de muligheder og udfordringer, faget giver.  

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg savner det spændende arbejde at være en del af en ’kreativ’ bestyrelse, og fordi jeg gerne vil have en finger med i spillet –specielt i forbindelse med bladet.