Du er her

Lokale foreninger i fremtiden

I forbindelse med dannelsen af vores nye forening

Den faglige forening Håndværk og Design

Udvikler der sig også en ny geografisk struktur med færre, og dermed større, lokale foreninger som alle er bygget op med en læreruddannelse som regionalt kraftcenter.

Alle medlemmer af Den faglige forening Håndværk og Design (Danmarks Sløjdlærerforening + Danmarks Håndarbejdslærerforening) er tilknyttet den lokale forening i det område hvor de bor. Medlemmet kan dog selv vælge at være tilknyttet et andet gografisk område hvis man føler sig mere knyttet hertil.

Arbejdet med at danne de nye lokale foreninger sker lokalt. Derfor vil vi se, at landkortet med de lokale foreninger ændrer sig i løbet af 2016 -2017

  • De lokale foreninger står for faglige og sociale aktiviteter i området
  • Det er igennem de lokale foreninger du har indflydelse på hvem der stilles op til hovedforeningens bestyrelse
  • Det er igennem de lokale foreninger du har mulighed for at stille dagsordensforslag til generalforsamling.
  • Det er i de lokale foreninger ildsjæle samles om vores fag - i teori og i praksis.
  • En del af dit medlemskontingent bliver anvendt i det lokale arbejde.