Du er her

Maskinvejledninger

Vejledende forslag til brugervejledninger til maskiner.

 

 

I At-meddelelse nr. 4.01.8. om "Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning" står der: "Relevante brugsanvisninger for de forskellige maskiner skal være tilgængelige, og skolen skal løbende ajourføre anvisningerne".

Med håbet om at det kan være til hjælp, har hovedstyrelsen udarbejdet vejledende forslag til brugsanvisninger. Disse er tænk som et forslag/udgangspunkt, som forholdsvis lader sig tilrette maskinerne i de enkelte faglokaler.

 

Koldsav

 1. Koldsaven må benyttes af elever over 14 år, som har den fornødne modenhed og kendskab til maskinen, og har modtaget den fornødne instruktion.
 2. Læreren, der instruerer eleverne i brug af maskinen og fører tilsyn med arbejdet, skal have den fornødne uddannelse.
 3. Emnet, der saves, skal være spændt forsvarligt fast.
 4. Savens hastighed og tilspænding skal tilpasses emnet.
 5. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 6. Det skal sikres, at eleven ikke udsættes for en sundhedsskadelig påvirkning fra køle-/smøremidler.
 7. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

Elektrisk stationær dekupørsav

 1. Dekupørsaven må bruges af elever over 12 år, som har den fornødne modenhed og kendskab til maskinen, og har modtaget den fornødne instruktion.
 2. Læreren, der instruerer eleverne i brug af maskinen og fører tilsyn med arbejdet, skal have den fornødne uddannelse.
 3. Læreren skal montere og spænde klingen.
 4. Maskinen skal være forsynet med procesudsug.
 5. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 6. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

 

El-svejseanlæg til MIG/MAG-svejsning (CO2)

 1. Det er ikke længere lovligt for eleverne i grundskolen at svejse.
 2. Læreren, der bruger maskinen , skal have den fornødne uddannelse - den såkaldte § 26 uddannelse i svejsning. Uddannelsen tilrettelægges som teoretiske kurser, der udbydes på tekniske skoler og AMU-centre og omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med svejsning.
 3. Betjening og håndtering af trykflasker skal foretages af læreren.
 4. Der skal være procesudsugning til det fri.
 5. Der skal anvendes beskyttelseshandsker, forklæde (læder eller lignende) og øjenværn med rigtig tæthedsgrad.
 6. Gasmængde, trådhastighed og svejsespænding skal afpasses emnet.
 7. Det skal sikres, at andre ikke kan blive udsat for svejselyset.
 8. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

El-svejseanlæg til elektrodesvejsning

 1. Det er ikke længere lovligt for eleverne i grundskolen at svejse.
 2. Læreren, der bruger maskinen , skal have den fornødne uddannelse - den såkaldte § 26 uddannelse i svejsning. Uddannelsen tilrettelægges som teoretiske kurser, der udbydes på tekniske skoler og AMU-centre og omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med svejsning.
 3. Der skal være procesudsugning til det fri.
 4. Der skal anvendes beskyttelseshandsker, forklæde (læder eller lignende) og øjenværn med rigtig tæthedsgrad.
 5. Elektroder med lavest mulig røgklasse skal anvendes.
 6. Beskyttelsesbriller skal bruges når slaggehammer anvendes.
 7. Elektrodeskift må kun foretages med tør isolerende handske.
 8. Det skal sikres, at andre ikke kan blive udsat for svejselyset.
 9. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

Trædrejebænk

 1. Trædrejebænken må benyttes af elever over 14 år til langsdrejning og af elever over 16 år til tværsdrejning. Eleverne skal have den fornødne modenhed og kendskab til maskinen, og have modtaget den fornødne instruktion.
 2. Læreren, der instruerer eleverne i brug af maskinen og fører tilsyn med arbejdet, skal have den fornødne uddannelse.
 3. Beskyttelsesskærm er påbudt.
 4. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 5. Opspænding og hastighed (periferihastighed max. 25 m/s) kontrolleres af læreren.
 6. Der skal være procesudsugning ved maskinen.
 7. Det skal være sikret, at andre ikke kan komme i farlig nærhed af trædrejebænken under brug, for eksempel på bænkens bagside.
 8. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

Stationær boremaskine

 1. Boremaskinen må bruges af elever over 10 år, som har den fornødne modenhed og kendskab til maskinen, og har modtaget den fornødne instruktion.
 2. Læreren, der instruerer eleverne i brug af maskinen og fører tilsyn med arbejdet, skal have den fornødne uddannelse.
 3. Patron og bor skal være afskærmet når maskinen bruges af elever under 14 år.
 4. Maksimal borstørrelse er afhængig af elevernes alder. Bor op til 13 mm. kan anvendes.
 5. Hastigheden skal afpasses efter borstørrelsen.
 6. Læreren skal kontrollere, at boret har den rigtige slibning til det arbejde, der skal udføres.
 7. Emnet skal være fastspændt under boringen.
 8. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 9. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

 

Bænkslibemaskine

 1. Bænkslibemaskinen må bruges af elever over 14 år, som har den fornødne modenhed og kendskab til maskinen, og har modtaget den fornødne instruktion.
 2. Læreren, der instruerer eleverne i brug af maskinen og fører tilsyn med arbejdet, skal have den fornødne uddannelse.
 3. Afstand mellem anlæg og sten må højst være 2 mm.
 4. Anlægget skal anvendes til at støtte det emne, der skal slibes. Anlægget skal være placeret under "den vandrette diameter".
 5. Kludeskive, metalbørster og lignende må ikke anvendes af elever.
 6. Beskyttelsesbriller eller skærm er påbudt.
 7. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 8. Ved lærerens brug af kludeskiven skal 2/3 af periferiåbningen være under aksens horisontalplan .
 9. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

Metaldrejebænk

 1. Drejebænken må bruges af elever over 14 år, som har den fornødne modenhed og kendskab til maskinen, og har modtaget den fornødne instruktion.
 2. Læreren, der instruerer eleverne i brug af maskinen og fører tilsyn med arbejdet, skal have den fornødne uddannelse.
 3. Beskyttelsesbriller eller skærm er påbudt.
 4. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 5. Spåner fjernes med spånkrog.
 6. Drejebænken skal være forsynet med en afskærmning af kloen (centrerpatronen).
 7. Det skal være sikret, at andre ikke kan komme i farlig nærhed af drejebænken under brug, for eksempel på bænkens bagside.
 8. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

Stationær rondelsliber

 1. Rondelsliberen må bruges af elever over 10 år, som har den fornødne modenhed og kendskab til maskinen, og har modtaget den fornødne instruktion.
 2. Læreren, der instruerer eleverne i brug af maskinen og fører tilsyn med arbejdet, skal have den fornødne uddannelse.
 3. Beskyttelsesbriller eller skærm er påbudt.
 4. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 5. Der skal være procesudsugning ved maskinen.
 6. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

Båndsav

 1. Båndsaven må bruges af personer over 18 år, som kan vise, at de har fået fornøden uddannelse og instruktion.
 2. Funktion af styreklodser i, over og under bordet skal kontrolleres. Styreklodserne skal justeres efter emnetykkelsen.
 3. Klingens opspænding skal kontrolleres.
 4. Ved runde emner skal hjælpeværktøj anvendes.
 5. Der skal være procesudsugning ved maskinen.
 6. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 7. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

 

Rundsav

 1. Rundsaven må bruges af personer over 18 år, som kan vise, at de har fået fornøden uddannelse og instruktion.
 2. Før brug kontrolleres at spaltekniven har korrekt tykkelse og er korrekt monteret og indstillet.
 3. Klingens overdækning skal stilles tæt ved emnet.
 4. Der skal bruges skydestok ved fremføring af smalle emner.
 5. Der skal være procesudsugning ved maskinen.
 6. Høreværn er påbudt under brug.
 7. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 8. Efter brug skal maskinen være aflåst.

 

Afretter og tykkelseshøvl

 1. Maskinen må bruges af personer over 18 år, som kan vise, at de har fået fornøden uddannelse og instruktion.
 2. Høreværn er påbudt under brug.
 3. Langt hår og løsthængende tøj skal sikres.
 4. Der skal være procesudsugning ved maskinen.
 5. Efter brug skal maskinen være aflåst.

Afretter

 1. Spåntykkelse kontrolleres (½-1 mm).
 2. Klingebeskytter skal indstilles korrekt.
 3. Ved korte/smalle emner skal fremføringsredskab benyttes.
 4. Der må ikke høvles emner mindre end 30 cm i længden, 5 cm i bredden og 5 mm i tykkelsen.

Tykkelseshøvl

 1. Tilbageslagssikringens funktion skal kontrolleres.
 2. Minimumlængden på træstykker skal være 30 cm.
 3. Ved udelt indtræksbjælke og trykbjælke må der kun høvles 2 emner samtidig - et i hver side af høvlen.
 4. Ved driftsforstyrrelser skal fremtrækket straks afbrydes.