Du er her

Model 1

Tilsyn i sløjd

Model 1

 

Af Jørgen Mogensen

 

 

At føre tilsyn i sløjd er et omfattende arbejde, mere omfattende end tilsynet i andre faglokaler, dels skal vi slibe og vedligeholde værktøj i et omfang, der er væsentlig større end i noget andet fag, dels er sikkerhedsbestemmelserne større her og endelig skal vi indkøbe mange materialer og også ofte være kollegaer og elever behjælpelige med ”at lave ting og sager, der skal bruges i andre lokaler og i andre fag. For oversigtens skyld kan dette oplistet i 7 hovedpunkter:

1. slibning og vedligeholdelse af håndværktøj,

2. slibning og vedligeholdelse af elektrisk håndværktøj

3. slibning og vedligeholdelse af stationære elektriske maskiner

4. vedligeholdelse andet

5. tilsyn med sløjdværkstedet – på linie med andre faglokaler

6. sikkerhedstilsyn

7. hjælp til kollegaers undervisning

 

Nedenfor er der forsøgt oplistet, hvilke opgaver, der er i sløjd og hvor lang tid hver enkelt af disse opgaver skønnes at tage. Udgangspunktet er 50 elever. Har man det dobbelte antal kræver opgaven mere tid, men ikke nødvendigvis det dobbelte. Nogle opgaver er ens uanset hvor mange elever, man har. Derfor bør en opgørelse over, hvor meget tid til tilsyn, man skal have være tvedelt: dels et fast timetal pr år, dels et timetal, der er afhængig af, hvor mange elever, man har.

 

Faste opgaver i sløjd, uanset elevtallet:

 

 

Funktion

Tid pr år

Uddybning af funktion

andet

Indkøb

600 min.

Indkøb af jern, træ, fittings, skruer, maling bøger, loddevand, tvist og plasticøjne

Bør måske udpindes mere

”billigste tilbud”

400 min.

Der spares meget ved at gå efter det billigste, men det kræver tid

 

Lærermaskiner, stationære

300 min.

Udskiftning af klinger, jern og klodser, slibning, smøring, vedligehold, renholdelse, daglig sikkerhedstjek

Der tænkes på Afretter, båndsav, rundsav, slibem.

Lærermaskiner, håndholdte

120 min.

Som ovenstående

Rundsav, vinkelsliber

Arbejdspladsvurdering, sikkerhedstjek

120 min.

Apv. skal foretages hvert tredje år, alm. opfyldning og tjek 60 min pr år

Apv tager tre timer

 

 

Opgaver i sløjd, elevafhængigt. Der regnes med 50 elever.

-1.slibning og vedligeholdelse af håndværktøj

 

 

Funktion

Tid pr år

Uddybning af funktion

Andet

Slibning af høvle, afretning, slibning af sål

150 min.

Tre gange pr år, 5 min pr høvl, 10 høvle

 

Ordning for skrubhøvle, nothøvle etc.

50 min.

1 gang pr år, 5 min pr høvl

 

Filing af save, udlægning m.v.

50 min.

5 save 1 gang årligt, 10 min pr sav

 

Udskiftning af nedstrygerklinger, rep af nedstryger

30 min

5 save 2 gange årligt, 3 min. Pr sav

 

Rep af fuchsvanse og andre ikke filbaresave

20

10 save, 2 min pr sav

 

Rep., filing af gehringssav

30

1 sav á 30 min.

 

Slibning af stemmejern

200 min.

40 stemmejern 2 gange pr år á 2½ min.

 

Slibning af huljern

25 min.

10 huljern 1 gang pr år á 2½min

 

Slibning af billedskærejern

62 min.

25 jern 1 gang pr år á 2½ min.

 

Slibning af skeknive

12½ min.

5 jern 1 gang pr år á 2½ min.

 

Slibning af sløjdknive

80 min.

10 knive 2 gange om året à 4 min

 

Slibning af bugthøvle

20 min.

10 bugthøvle á 2 min. 1 gang årligt

 

Slibning og vedligehold af bor

40 min.

30 bor slibes á 1 min. 10 min til udskiftning

 

Slibning og opsætning af svanehals og zieklinger

24 min

6 stk 1 gang om året á 4 min

 

Slibning af drejerør

120 min

10 rør 6 gange om året á 2 min.

 

Slibning af jern til metaldrejebænk

20 min

Toolbits til en maskine

 

Justering og slibning af maskinsaks

20 min

1 maskinsaks 2 gange om året á 10 min.

 

Rep. Af håndværktøj ud over ovenstående

45 min.

Rep af boremaskine, ridsespids, hamre, køller, skruestrækkere, passer, mv

Muligvis for lidt tid

 

 

- 2 slibning og vedligeholdelse af elektrisk håndværktøj

 

 

Vedligehold af brændere

20 min.

Rep af 2 ”brændere”, udskiftning af stifter

 

Skruemaskiner/akkubore-

Maskiner

5 min.

Al. vedligehold

 

Boremaskine

5 min

-

 

Stiksav

5 min

-

 

Rundsav

5 min.

 

 

Limpistol

2 min.

 

 

Klargøring til årligt eftersyn

10 min.

Håndværktøj skal efterses af fagmand med bestemt interval

 

 

 

-3 slibning og vedligeholdelse af stationære elektriske maskiner

 

 

Rondelpudser

15 min.

1 maskine. Udskiftning af papir, renholdelse

 

Dekupørsav

25 min.

Udskiftning af klinge, rengøring, alm. vedligehold

 

Trædrejebænk

30 min.

2 bænke: efterspænding, smøring, justering, smårep.

 

Metaldrejebænk

15 min.

1 maskine, som trædrejebænk

 

Stationær boremaskine

40 min.

2 maskiner: smøring, vedligehold á 20 min

 

stenslibemaskiner

60 min.

1 slibe/polermaskine, en sav, en tromle: rengøring, klargøring

 

koldsav

30 min.

Rengøring, smøring, udskifting af olie og klinger

 

Klargøring til eftersyn

10 min.

Det årlige eftersyn

 

 

 

- 4 vedligeholdelse andet

 

 

Ide-materialer

120 min.

Billeder, bøger, ståltråd, clips etc.

Tænk på hele sløjdprocessen!

Computer

120 min.

Opdatering

 

Printer

10 min.

Blækpatron, papir

 

Digitalt camera

50 min

Billedbehandling, database

En del er undervisning

 

 

- 5 tilsyn med sløjdlokalet på linie med andre faglokaler

Tilsynet omfatter:

 

 

 

Udskiftning af slidte og defekte værktøjer m.v.

30 min.

Bl.a. se efter at tingene er der

 

Se efter at maskiner og skab er låst

40 min.

10 maskiner og skabe 1 gang daglig i 40 uger á 1 min.

Skærpet sikkerhed!

Arbejdsborde

120 min.

Høvlebænke og skruestik efterspændes, arbejdsborde slibes og olieres, repareres

 

Svejsekabine

15 min.

Rengøring, rep, af forhæng, rist

 

Svejseværk

80 min.

Vedligehold, rep. Af CO 2slange

 

Gasbord og gas

40 min.

Efterprøvning af slanger, renholdelse, rep.

 

Malerrum

300 min

renholdelse

 

Depotrum

30 min

Renholdelse, oprydning

 

Udsugning

60 min.

Eftersyn og smårep af udsugning

 

Andre brugere

200 min

Der forudsættes 1 fritidshold og 3 andre lærers brug af lokalet

Klargøring, oprydning m.v.

 

 

- 6 sikkerhed

 

Da der er skærpet tilsyn i sløjd skal der være ekstra opmærksomhed på sikkerhedskravene i sløjdlokalet. Foruden det, der fremgår af ovenstående 5 tabeller da også:

 

 

Lærerens opdatering af nye bestemmelser

60 min.

Der kommer hele tiden nye regler og de gamle skærpes

 

 

 

- 7. hjælp til kollegaers undervisning

 

 

 

Fremstilling af halvfabrikata

70 min

Der forudsættes 2 hold på et år

Sløjdlærer deltager ikke i undervisning.

Oprydning efter anden uv.

20 min

Selvom anden klasse rydder op efter sig, er der erfaringsmæssigt arbejde for sløjdlærer