Du er her

Model 2

 

Tilsyn i sløjd

Model 2

 

At føre tilsyn i sløjd er et omfattende arbejde, mere omfattende end tilsynet i andre faglokaler. Dels skal vi slibe og vedligeholde værktøj i et omfang, der er væsentlig større end i noget andet fag, dels er sikkerhedsbestemmelserne større her, og endelig skal vi indkøbe mange materialer og også ofte være kollegaer og elever behjælpelige med at lave ting og sager, der skal bruges i andre lokaler og i andre fag. Alle vore opgaver kan måske oplistes i følgende 8 punkter:

slibning og vedligeholdelse af håndværktøj,

slibning og vedligeholdelse af elektrisk håndværktøj

slibning og vedligeholdelse af stationære elektriske maskiner

vedligeholdelse andet

tilsyn med sløjdværkstedet – på linie med andre faglokaler

tilsyn med depotrum, andre birum og udearealer

sikkerhedstilsyn

hjælp til kollegaers undervisning

For ikke at overse noget og for at få de sidst nye værktøjstyper med er der i det følgende taget udgangspunkt i det bestykningsforslag en gruppe sløjdlærere udarbejdede for et par år siden og som i dag kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside for faget sløjd. Dette forslag byggede på en værktøjsbestykning til 10 elever. I vor hverdag har vi alle mere end 10 elever. Den enkelte lærer må derfor justere sit tilsyns-tidsforbrug med det antal elever vedkommende har. Men man skal nok være opmærksom på, at 10 gange flere elever ikke nødvendigvis giver 10 gange mere tilsyn. Vi underviser heller ikke alle på samme måde. Nogle bruger høvlen mere end andre. Disse skal derfor afsætte mere tid til vedligeholdelse af dette værktøj, en den, der ikke gør det. Samtidig afspejler den enkelte sløjdlærers interesser og kunnen også elevernes brug af værktøj. Derfor bliver værktøj slidt uens på forskellige skoler. Den nedenfor afsatte tid til vedligeholdelse til det enkelte stykke værktøj siger derfor ikke nødvendigvis noget om, hvilken tid du bruger.

 

Nogle opgaver er ens uanset hvor mange elever, man har, og hvordan man underviser. Derfor bør en opgørelse over, hvor meget tid til tilsyn, man skal have være tvedelt: dels et fast timetal pr år, dels et timetal, der er afhængig af, hvor mange elever, man har.

 

Faste opgaver i sløjd, uanset elevtallet:

 

 

 

Funktion

Tid pr år

Uddybning af funktion

andet

Indkøb

600 min.

Indkøb af jern, træ, fittings, skruer, maling bøger, loddevand, tvist og plasticøjne

Kan tænkes opdelt i et basislager og et elevafhængigt lager

”billigste tilbud”

400 min.

Der spares meget ved at gå efter det billigste, men det kræver tid

 

Lærermaskiner, stationære

300 min.

Udskiftning af klinger, jern og klodser, slibning, smøring, vedligehold, renholdelse, daglig sikkerhedstjek

Der tænkes på Afretter, båndsav, rundsav, slibem.

Lærermaskiner, håndholdte

120 min.

Som ovenstående

Rundsav, vinkelsliber

Arbejdspladsvurdering, sikkerhedstjek

120 min.

Apv. skal foretages hvert tredje år, alm. opfyldning og tjek 60 min pr år

Apv. tager tre timer

 

Bestykningsplanen baseret på 10 elever, og vedligeholdelsesarbejdet hermed

 

Materiale til inspiration og planlægning

Iscenesættelse

Det er læreren, der iscenesætter undervisningen og dermed det lokale, hvor læreprocesser skal foregå. Et moderne sløjdlokale må således, udover værktøj til bearbejdning af sløjdfagets materialer, også rumme muligheder for at den enkelte lærer kan arbejde bevidst med ide- og inspirationsfasen. Det er altså den enkelte lærers personlige stil i samspil med professionelle tolkninger af f.eks. faghæfte og elevforudsætninger, der i sidste ende skriver drejebogen for denne iscenesættelse, men indretning og værktøj må åbne for mulighederne. Når et nyt sløjdlokale skal indrettes må disse muligheder medtænkes. Det må de alene af den grund, at fagets formål slår fast, at sløjdprocessen går fra idé til det færdige produkt. Hvor sløjd engang bestod i at producere produkter, andre havde udtænkt og designet, tager den nutidige sløjdundervisning også denne proces med.

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr. 10 elever

Egen skole

opstillinger af former og materialer

musik, oplæsning og andre former for lyd

forskellige former for billedmateriale bøger og blade

netadgang

Dette er en del af lærerens forberedelse og kræver ikke speciel tid

 

 

Design
Når eleverne således inspireret skal i gang med designprocessen, er der brug for nogle enkle materialer og værktøjer

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

Pap, karton, papkasser, flamingo Snor, ståltråd, elastikker, tape,

nåle osv.

Sakse, hobbyknive, skæreunderlag osv.

Blyanter, tusser, farver, maling osv.

Limepistoler.

Digitalt kamera.

PC

Scanner.

Printer.

Billeder

bøger

 

5 første bullits: 30 min.

 

 

 

 

 

10 min.

60 min.

20 min.

10 min.

30 min. (en del er undervisning)

40 min.

 

 

 

Fremlæggelse
En stor del af disse materialer og værktøjer finder desuden anvendelse i den afsluttende fremlæggelse.

 

Værktøj til træ- og metalarbejde
Traditionelt har sløjd i Danmark været forbundet med arbejde i træ og metal. Når der i den vejledende læseplan står, at vi i sløjd arbejder i alle materialer, så betyder traditionen derfor, at det mest er i træ og metal. De fleste af de andre materialer, der kan komme på tale i sløjdundervisningen, kan imidlertid med fordel bearbejdes med værktøj beregnet hertil. Derfor har dette en vigtig plads i sløjdlokalets bestykning.

Mange af de værktøjer, der er i sløjdfagets 100-årige historie er udviklet hertil, vil kunne genkendes i den følgende liste. Det betyder ikke, at undervisningen er den samme som før; men det betyder, at det, traditionen har udvalgt, har en sådan faglig pædagogisk kvalitet, at det med fordel kan bruges også i dag.

De enkelte værktøjer i denne bestykningsliste optræder i få eksemplarer sammenlignet med dengang, vi i sløjd næsten udelukkende drev klasseundervisning. Det skal tages som udtryk for, at undervisningsdifferentieringen er slået igennem i sløjd. De nævnte værktøjer er dem, der anbefales umiddelbart skal være tilgængelige i lokalet. Antallet af værktøjer og maskiner er også baseret på, at hver enkelt elev ikke har en fast arbejdsplads, men benytter den, der er brug for, for at kunne lave det, der her og nu skal laves. En elev, der skal lave en lysestage, vil således typisk skulle bruge såvel computer, dekupørsav, høvlebænk som skruestik, måske drejebænk og muligvis andre arbejdspladser. Da således ikke alle står ved samme arbejdsplads hele tiden, behøver alle heller ikke at bruge det samme værktøj konstant. Dette medfører, at antallet af de enkelte værktøjer kan decimeres. Til gengæld er der råd til at købe mere forskelligt ind

Men hvor nogle skoler vil købe flere end de anførte værktøjer ind, vil andre måske mene, at antallet af f.eks. fiberhamre eller taphulsjern er for stort. Og sådan skal det være. Den nedenfor værende liste er at opfatte som en tjekliste, en liste, man kan sammenligne med sin egen, og som dermed kan bruges i den pædagogiske diskussion om undervisningens indhold på den enkelte skole.

I listen nedenfor er det enkelte værktøj kun nævnt en gang, selvom det bruges til forskellige processer

 

 

Metal

Samlingsformer

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

Nitning

stationær boremaskine 1

metalbor 1 sæt

kørner 2

undersænker 2

smørekande 1

maskinskruestik 1

låsetang 1

popnittetang 1

hovedsætter 1 sæt

antrækker

hamre 5

nedstryger 5

bidetang m/ udveksling 1

Skruning

skruetrækkere: torx 1 sæt pos.dr.1sæt

fastnøgle 1 sæt

topnøglesæt 1

skiftenøgle 3 stk. 4,6,8”

gevindskæresæt (el. og alm.) 1

smørekande 1

gevindbor 1 sæt

Lodning

loddekolber 1x15w 1x40w

den tredje hånd 1

underlag 1

korntænger 2

bidetang 2

gastænder 1

brændersæt 1

forsøgsstativ 1 loddebolt 1

bunsenbrænder 1

 

 

 

 

15 min. til boremaskinen

10 min. til det andet

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min.

 

 

15 min. fortrinsvis til loddekolber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbejdning

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

Klipning

pladesaks 1

håndholdte pladesakse: krum 2, lige 2

 

Savning

juniorsav 2

dekupørsav 5

savstel 5

elektrisk dekupørsav 2

Bukning

bukkemaskine 1

rundemaskine 1

rørbukkeværktøj 1 sæt

rundtænger 2

fladtænger 2

spidstænger 2

drivning

udbankeklodser 2

trædrivehamre 2

polerdrivhamre 2

plasthammer 1

gummihamre 1

pfafferjern 1

 

deling

krydsmejsel 1

fladmejsel 1

rørskærer 2 stk. div. mat

skævbider 1

 

opmåling

stållineal 30 cm 5

stållineal 1 m 2

ridsespids 2

passer 2

stregmål 1

skydelære digital 1

vinkel (lille) 5

vinkel (stor) 2

smigvinkel 1

centrumsvinkel 1

 

 

I alt 10 min.

 

 

 

I alt 15 min.

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

Overfladebehandling

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

Emaljering

emaljeovn 1

emaljeværktøj 1 sæt pr 2-3 elever

Dekoration

punsler 1 sæt

el. gravørpen 1

Lak sortbrænding o.l.

metalspand 1

 

Pudsning

polermaskine 1

 

 

 

 

 

 

 

I alt 10 min.

 

 

 

 

Smedning

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

smedetænger 2 sæt

ambolte med stubbe 2

esse (felt) 1

stokmejsel 1

smedehamre 2x2 stk. små

mejsel 1

metalspand 2

smedeskruestik 1

rundtang 1

fladtang 1

kulskovl 1

 

 

 

 

I alt 15 min.

 

 

Støbning

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

smelteskeer 2

støbeovn 1

støberinge 3

limklemmer 6

læderforklæder 3

handsker 3

visir 3

briller 3

høreværn 3

 

 

 

I alt 10 min.

 

 

 

 

Finere metalarbejde/smykkesløjd

 

 

værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

poleret værktøj

rundtang 2

fladtang 2

spidstang 2

skinnetang 2

ringrigle 1

armbåndsrigle 1

ringmål 1

armringsmål 1

ringstok 1

trækjern 1

træktang 1

nålefile 1 sæt

nøglefile 1 sæt

tungefile 2x3st

fine brænderør 1

fin skævbider 1

 

 

 

 

 

 

 

I alt 25 min.

 

 

 

 

Træ

Frisk træ

 

 

værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

Fletning

bankejern 1

rosensaks 1

fedtsyl 1

kniv 2x5

krumkniv 2

opblødningskar 2

 

Huggehusarbejde

båndknive:store 2, små 2

snittebænke/-holdere 2

bøjesave: stor 1, lille 1

økser, kløv 1

snitteøkse 5

grensaks 1

flækkekniv 1

tængsel 2

Skejern 2 x 2 stk.

huljern 2 x 2 stk.

tapeværktøj 1 sæt

huggeblok 5

fiberhamre: lille 1, stor 1

bugthøvle: lige 2, buet 2

fileklemme 5

flækkekiler 2

savbuk 1

borsving 2

mikrobølgeovn 1

 

 

 

 

 

I alt 25 min. fortrinsvis til skærpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 80 min. fortrinsvis til skærpning

 

 

 

 

 

 

 

Tørt træ

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

Samlingsformer

hæfteklammepistol 1

Dyvling

dyvelstyr 1

dyvelpropper 1sæt

dyvelborsæt 1 sæt

stationær boremaskine 1

akkuboremaskine 2

skruetvinger 2o div. stk

hjørneskruetvinger 2 sæt

platbor 2

Søm og skruer

hamre

småskruetrækkersæt Torx1 og posdr.1 og lige 1

undersænkere 1 el 1 hånd

dyknagler 1x2 stk. bitsæt 2 sæt

knibtænger 2

koben 1

Lim

limpistol 2

limklemmer 10

limbøtte 1

limtvinge 3

båndtvinge 1

Tapning åben sinkning

stemmejern 2 x 4 stk.

stregmål 1

sinksmig 1

knippel 5

taphulsjern 4 stk. div stk.

Gehring

geringssav 1

geringssaks 1

skærekasser 1

rygsav 2

listesaks 1

skivepudsemaskine 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 80 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 20 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

 

 

 

I alt 10 min.

 

 

 

 

 

 

 

I alt 10 min.

 

 

 

10 min.

 

 

 

Bearbejdning

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

 

Save

elektrisk dekupørsave

dekupørsave

løvsave 2

fuchsvanse 2x5

rammesave (bredsaven) 2

rammesave (smalsaven) 2

krydsfinersav 2

Høvle

slethøvl 5

pudshøvle 2

 

File

kapinetraspe 2x2

rundfile 2x2

raspe 5

halvrunde file 5

nøglefile 1 sæt

filebørster 2

Slibning

pudseklodser 5

ekscentersliber 1

deltasliber 1

rystepudser 1

Snitte

Se frisk træ

vådsliber 1

Boring

borsæt 1

snegleborsæt 1

hjulbor 3 stk. div. stk.

 

Opmåling

linealer stål 50 cm 5

målebånd 2 x 3 m

tommestok 2

lang lineal 1 m 2

vinkler 5

tømmervinkel 1

smigvinkel 1

andenæb 2

blyantspassere 2

geringsvinkel 1

centrumsvinkel 1

vaterpas 1

 

 

 

 

 

 

I alt 35 min. Rammesave bruges ikke meget

 

 

 

 

 

 

I alt 100 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

 

 

 

I alt 15 min.

 

 

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 5 min.

 

 

 

 

 

Overfladebehandling

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

zieklinger 2

svanehals 2

zieklingestål 2

zieklingeopsætter 1

hvæssesten 1 sæt

kileformet hvæssesten 1 sæt

billedskærejern 1sæt

finerhammer 1

finersav 1

strygejern med damp 1

varmluftpistol 1

papirskæremaskine 1

glødeskriver 1

mønsterbrænder 1

Oliering

metalspand med låg 1

 

 

 

 

I alt 65 min. fortrinsvis til skærpning

 

 

 

 

Værktøj til andre materialer og aktiviteter

Sløjds hovedmaterialer er træ og metal, men mange andre materialer anvendes i sløjdundervisningen: ben, horn, læder, sten, ler m.v. Samtidig finder der en række aktiviteter sted i sløjd såsom børstebinding, smykkefremstilling og reparation, som anvender ovenstående eller andre materialer. Disse materialer og aktiviteter skal også have deres plads i den obligatoriske sløjdundervisning.

Nedenfor optræder en række af de almindeligste aktiviteter og materialer, der findes i skolen i dag med de værktøjer, der knytter sig hertil.

 

 

 

Værktøj

Tilsynstid pr 10 elever

Egen skole

Ler/keramik

kagerulle 2

slynger 10 div. st.

modellerpinde 10 div. stk.

skæretråd 2

el-drejeskive 1

brændemulighed 1

spande 10

Læder

hobbyknive 5

remskærer 1

kantskærer 1

trekantsyle 2

hultang 2

korkplader 2

glitterulle 2

markeringshjul 2

lædernåle div.

falsben 1

punsler 1 sæt

læderhammer 1

revolvertang 2

tryklåsedornsæt 1

dornsæt til sejlringe 1

hårtørrer 1

Sten

stensav1

glasplader til slibning 4

filtskive 1

stenslibemaskine 1

 

Horn og ben

ovn1

varmluftspistol 1

kogeplade 1

 

Cykelreparation

dækjern 2 sæt

umbraconøglesæt 1

stålbørste 1

kædeskiller 1

pedalnøgle 1 sæt

vandpumpetang 1

låseringstang 1 sæt ind/udv.

cykelpumpe fod 1
 

 

 

 

 

 

I alt 85 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 35 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 40 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 20 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt 35 min.

 

 

 

Til overbygningselever kommer desuden følgende:

 

 

 

Trædrejebænk

30 min.

 

Metaldrejebænk

15 min.

 

Stiksav m.v.

30 min.

 

Andet

 

 

 

 

 

Desuden tilsyn med sløjdlokalet på linie med andre faglokaler

Tilsynet omfatter:

 

 

 

 

 

 

 

Se efter at maskiner og skab er låst

40 min.

10 maskiner og skabe 1 gang daglig i 40 uger á 1 min.

Skærpet sikkerhed!

Arbejdsborde

120 min.

Høvlebænke og skruestik efterspændes, arbejdsborde slibes og olieres, repareres

 

Svejsekabine

15 min.

Rengøring, rep, af forhæng, rist

 

Svejseværk

80 min.

Vedligehold, rep. Af CO 2slange

 

 

 

 

 

Malerrum

300 min

renholdelse

 

Depotrum

30 min

Renholdelse, oprydning

 

Udsugning

60 min.

Eftersyn og smårep af udsugning

 

Andre brugere

200 min

Der forudsættes 1 fritidshold og 3 andre lærers brug af lokalet

Klargøring, oprydning m.v.

 

 

 

Desuden hjælp til kollegaers undervisning

 

 

 

Fremstilling af halvfabrikata

70 min

Der forudsættes 2 hold på et år

Sløjdlærer deltager ikke i undervisning.

Oprydning efter anden uv.

20 min

Selvom anden klasse rydder op efter sig, er der erfaringsmæssigt arbejde for sløjdlærer

 

 

 

 

Jørgen Mogensen