Du er her

Når klokken ringer

Når klokken ringer  (Opdateret juni 2015) 

Omfatter hele skolens virksomhed

 

 

En samlet anvisning der dækker næsten alle forhold omkring din undervisning

Lokaleindretning

Udsugning

Installationer

Elevers brug af maskiner

Læreruddannelse

og meget andet.

Når klokken ringer blev oprindeligt udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet i 1999. Gennem årene er der kommet tillæg. Ultimo 2012 foreligger der en ny og gennemarbejdet version.

Når Klokken Ringer er skrevet med afsæt i AT-meddelelser, Gas-regulativet, Stærkstrømsreglementet og alle de andre regelsæt der rammesætter vores arbejde i sløjdlokalet.

 

-HBA-