Du er her

Persondata

Håndværk&design registrer ikke data der er kategoriseret som personfølsomme data, hverken elektronisk eller i papirform

 

Medlemsregistrering

 • Kassereren a'jourfører medlemsregistret i en elektronisk database hos firmaet Iteras
 • Nyindmeldte og abonnenter indtaster oplysninger direkte hos Iteras
 • Medlemmer kan se og rette egne data på https://app.iteras.dk/dkerujviehva/login/
 • Der må ikke registreres oplysninger der ikke vedkommer foreningens drift eller personfølsomme oplysninger.
 • Der foretages jævnlig sikkerhedskopiering af databasen som opbevares hos kassereren
 • Fra medlemsregistret udtrækkes oplysninger til brug for:
 1. Bestyrelsesmedlemmer og lokalforeningsbestyrelser
 2. Adressering af Håndvær&Design og andre forsendelser
 3. Adressering af forsendelser fra lokalforeninger
 4. Medlemsregistrering i lokalforeninger
 5. Andet medlemsarbejde
 6. Kontingentopkrævning og anden fakturering
 7. Er Uni-brugerID oplyst vidersendes det til Mitcfu.dk/fagblade for at give dig adgang til at læse H&D online
 • Bestyrelsesmedlemmer kan når som helst rekvirere udtræk af databasen på papir eller elektronisk.
 • Udtrækket må ikke videregives, sælges eller benyttes til formål der ikke er forenings virksomhed.
 • Ved indmeldelse vælger medlemmet lokalforening / eller tilknyttes den lokalforening hvor medlemmet bor.
 • Medlemmet kan vælge at flytte medlemsskabet til en anden lokalforening.
 • Såfremt medlemmet flytter til ny adresse, registreres medlemsskabet i den nye lokalforening.
 • Ved udmeldelse eller sletning p.gr. af restance bliver medlemmet stående i registret som passiv i op til 6 år (for at opfylde regnskabslovens bestemmelser.)

Fakturering

Medlemskontingent og abonnementsbetaling faktureres af iteras.

 • EAN systemet, hvis EAN nummer er oplyst
 • Betalingsservice, hvis aftale er oprettet
 • Eller papirfaktura udsendt af Nets

Kurser, blade, bøger, andre ydelser.

 • EAN systemet, hvis EAN nummer er oplyst ved tilmelding / ordre
 • Eller sædvanlig faktura via email

Kassereren opbevarer denne information jfr. regnskabsloven i op til 6 år efter sidste transaktion.

Foredragsholdere, instruktører, skribenter og andre honorarmodtagere:

Modtagere heraf indsender oplysninger svarende til skattekort samt bankkonto / mobile pay information. Kassereren opbevarer denne information jfr. regnskabsloven i op til 6 år efter sidste transaktion.

 

Sådan får du besked om hvad vi har registreret om dig

Send forespørgsel på mail til kassereren