Du er her

Persondata

Håndværk&design registrer ikke data der er kategoriseret som personfølsomme data, hverken elektronisk eller i papirform

 

Medlemsregistrering

 • Kassereren fører medlemsregistret i en elektronisk database.
 • CPR-numre kan registreres med henblik på indberetning af kontingentbetaling til SKAT. 
 • Der må ikke registreres oplysninger der ikke vedkommer foreningens drift eller personfølsomme oplysninger.
 • Der foretages jævnlig sikkerhedskopiering af databasen, og kopien opbevares hos andre bestyrelses-medlemmer.
 • Fra medlemsregistret udtrækkes oplysninger til brug for:
 1. Bestyrelsesmedlemmer og lokalforeningsbestyrelser
 2. Adressering af Håndvær&Design og andre forsendelser
 3. Adressering af forsendelser fra lokalforeninger
 4. Medlemsregistrering i lokalforeninger
 5. Andet medlemsarbejde
 6. Indberetning til SKAT, kontingentopkrævning og anden fakturering

 

 • Bestyrelsesmedlemmer kan når som helst rekvirere udtræk af databasen på papir eller elektronisk.
 • Udtrækket må ikke videregives, sælges eller benyttes til formål der ikke er forenings virksomhed.
 • Medlemmer i restance kan ikke være medlemmer af lokalforeningsbestyrelser eller deltage i generalforsamling.

 

 • Ved indmeldelse vælger medlemmet lokalforening / eller tilknyttes den lokalforening hvor medlemmet bor.
 • Medlemmet kan vælge at flytte medlemsskabet til en anden lokalforening.
 • Såfremt medlemmet flytter, registreres medlemsskabet i den nye lokalforening.
 • Ved udmeldelse eller sletning p.gr. af restance bliver medlemmet stående i registret som passiv i op til 6 år (for at opfylde regnskabslovens bestemmelser.)

 

Foredragsholdere, instruktører, skribenter og andre honorarmodtagere:

Modtagere heraf indsender oplysninger svarende til skattekort samt bankkonto / mobile pay information. denne information opbevares jfr. regnskabsloven i op til 6 år efter sidste transaktion.

 

Sådan får du besked om hvad vi har registreret om dig

Send forespørgsel på mail til kassereren