Du er her

Prøvebekendtgørelse

Vi har fået ny prøvebekendtgørelse i sløjd.

 

Den ligner faktisk den gamle. Undervejs har der været ændringsforslag der har nedtonet produktets æstetiske værdi således at kun produktets funktionelle værdi kunne vurderes.

 

Danmarks Sløjdlærerforening har fremsendt ændringsforslag, og vi er glade for at ministeriet har valgt at tilgodese vores synspunkter.

 

Her er den nye formulering:

 

17.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

 

17.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafviklingen.

 

17.3. For hvert hold stilles der en opgave med individuelle løsningsmuligheder. Til udførelse af opgaven gives - afhængig af opgavens indhold - indtil 8 timer af de sidste undervisningstimer, hvor eleven påbegynder opgaven, samt 4 timer i den mundtlige prøvetermin, hvor censor er til stede.

 

17.4. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

 

17.5. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af fremgangsmåde og produkt.

 

17.6. Der prøves i at kunne

  • fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger og gennemfører et arbejdsforløb fra ide til færdigt produkt
  • anvende hensigtsmæssige arbejdsgange
  • bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, værktøj og maskiner og
  • formgive og fremstille et produkt, der har æstetisk og/eller funktionel værdi.

17.7. Der gives en karakter.

 

Læs mere på EMU.

 

Her kan du læse mere om den nye karakterskala i sløjd.

 

 

30/6 2007

Henning Birk Andersen